Úspech simulovanej misie na „Mars“ pod vedením slovenskej veliteľky

Slovenská vedkyňa Dr. Michaela Musilová sa nedávno vrátila z misie na simulovanú marťanskú základňu, kde bola  veliteľkou. Medzinárodná posádka piatich „marsonautov“ z celého sveta úspešne zrealizovala viacero unikátnych vedeckých a technických projektov. Mnohé z nich pochádzajú zo slovenských výskumných organizácií a od slovenských študentov. Niektoré experimenty ešte pokračujú a ďalšie kozmické projekty sa budú sa vykonávať na niekoľkých slovenských inštitúciách, vrátane FEI STU v Bratislave.

 

Simulovaná misia na Mars

Simulovaná misia trvala necelé tri týždne, od 13. januára 2017, a prebiehala na Marťanskej púštnej výskumnej stanici MDRS (Mars Desert Research Station) v Utahu, USA. Stanicu postavila nezisková spoločnosť Mars Society v roku 2001 vo vysokých nadmorských výškach studenej americkej púšte. Je to jedno z miest na Zemi, ktoré sa najviac približuje podmienkam, ktoré panujú na planéte Mars. Čo do prírodných podmienok, geologických útvarov aj extrémnych organizmov, ktoré tam dokážu prežiť. Stanicu vybudovali ako prípravu na náročnosť a prekážky, ktoré budú čakať ľudí pri živote na červenej planéte. Skladá sa zo štyroch budov: ubytovne, skleníka, takzvaného „vedeckého dómu“ a observatória. Ubytovňa má tvar valca, dve poschodia a iba 8 metrov v priemere. Opustiť stanicu je možné len v astronautickom skafandri a posádky tam musia prežiť len s obmedzeným množstvom elektriny, vody, vysušeného astronautského jedla a iných potrebných vecí.

 

Obr.1: Veliteľka Michaela Musilová a SOSA na „Marse“

 

Z tých dôvodov je nesmierne dôležité vybrať dobrú posádku, ktorá bude vedieť úspešne vykonávať svoje vedecko-technické projekty a spolupracovať aj v najhorších krízových situáciách extrémneho prostredia simulovaného Marsu. Michaelu Musilovú v 2013 vybrali do prvej britskej posádky na MDRS cez konkurz v Británii, keďže v tom čase bola doktorandkou na univerzite v Bristole. Posádka sa ale spoznala až po príchode na stanicu, čo neskôr viedlo k problémom, keď sa dvaja členovia posádky pohádali a v stiesnených podmienkach zapojili do hádky aj celú posádku. Musilovú v roku 2016 vybrala Mars Society tentokrát však už ako „commander“, teda veliteľku celej medzinárodnej posádky. Stalo sa tak na základe konkurzu, kde boli uchádzači z celého sveta. Vďaka tomu mala slovo pri výbere členov posádky tak, aby boli nielen experti z rôznych odborov vedy a techniky, ale aby boli aj navzájom kompatibilní. „Bol to dobrý výber posádky, pretože sme napriek množstvu problémov dokázali všetko v kľude a profesionálne vyriešiť. Išlo napríklad o veterné smršte, snehové búrky a iné krízové situácie, počas ktorých posádka stratila dve tretiny svojej zásoby vody a museli sme vedieť existovať na simulovanom Marse aj napriek tomu,” hovorí Musilová. Účasť Michaely Musilovej na misii na MDRS podporilo a z časti financovalo Ministerstvo Školstva, Vedy, Výskumu a Športu SR.

 

Vzdelávacie a výskumné projekty na MDRS

Medzi projekty realizované na MDRS patrili:

  1. Výskum kolostra (Kozí vŕšok) a beta glukánu (NPPC)
  2. Experiment pestovania špenátu výhercov slovenskej súťaže pre študentov Misia Mars (Slovenská Organizácia pre Vesmírne Aktivity (SOSA) a Slovenské Elektrárne)
  3. 3D tlač tehál s použitím simulovanej marťanskej pôdy
  4. Psychologická príprava posádky zvládnutím kritických úloh a schopností rozhodovať sa počas izolácie od „Zeme“
  5. Geologické štúdie povrchu simulovanej červenej planéty
  6. Umelecké, vzdelávacie a popularizačné aktivity pre zvýšenie interakcie verejnosti, študentov a výskumnej komunity, najmä vo vesmírnom sektore
  7. Štúdie pestovania rôznych plodín na MDRS v spolupráci s Mendelovou a Masarykovou Univerzitou v Brne

 

Nové možnosti vzdelávania pre kozmický výskum a priemysel

SOSA otvára na Slovensku niekoľko kozmických inkubátorov – študentské laboratóriá, ktoré sa budú venovať vzdelávaniu študentov v oblasti kozmických technológií. Prvé dve laboratóriá mohli vzniknúť vďaka spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE). Cieľom týchto pracovísk je vzdelávať a motivovať mladých ľudí k vedecko-technickým odborom. Jedná sa o vhodný doplnok k štúdiu na vysokej škole, počas ktorého SOSA plánuje odovzdávať praktické skúsenosti z vývoja a testovania 1. slovenskej družice skCUBE. Tá bola úspešne dokončená a otestovaná na konci roku 2015. Na výuke sa budú podieľať priamo členovia technického tímu skCUBE. „SOSA pôsobí v  priestoroch FEI STU v Bratislave od nového roku. Prebehlo tu už niekoľko aktivít pre študentov, ako napríklad workshop o základoch elektroniky a senzorov,“ priblížil prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU.

Študenti s budú môcť zapojiť aj do iných kozmických projektov, ktoré SOSA pripravuje v spolupráci s FEI STU a LF TUKE. Sú to napríklad vedenie riadiaceho strediska pre skCUBE na FEI STU,  práca na suborbitálnom raketovom nosiči Ardea a rozvíjanie spolupráce so špičkovými zahraničnými univerzitami ETH vo Švajčiarsku a Technion v Izraeli. Medzinárodná spolupráca spočíva najmä v rozvoji inkubátorov v úzkej spolupráci so zahraničnými odborníkmi na kozmickú vedu a priemysel, a vo vývoji a vypustení flotily cubesatov, ktoré by mohli v budúcnosti slúžiť na detekciu tzv. gamma zábleskov z vesmíru. „Inkubátory sú v dnešných dňoch v pilotnej prevádzke. Cez rozličné granty sa snažíme získať aj financovanie na podporu týchto pracovísk. Veríme, že tak budeme môcť nadchnúť mladé generácie pre vesmírne bádanie, ktoré má ale obrovské aplikácie aj tu dole na Zemi. Začínajúc s elektronikou, automatizáciou a programovaním, neskôr to budeme môcť rozšíriť aj do iných odborov vesmírneho výskumu a priemyslu. Dúfam, že aj takýmto spôsobom podporíme mladých šikovných ľudí, ktorí potom v budúcnosti môžu byť motorom slovenských inovácií a ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku,“ uzavrela Michaela Musilová, predsedníčka SOSA.

 

Fotografie zo simulovanej misie na „Mars“ nájdete v priloženej galérii, ako aj fotografie z tlačovej konferencie konanej dňa 15. 2. 2017 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

 

Odkazy: