Venujte 2% z daní na slovenský kozmický výskum

Prichádza jar a s nastávajúcim marcom aj podávanie daňových priznaní. Pre väčšinu z nás je to možno otravná povinnosť, no práve vďaka tomu článku z toho budete mať snáď aspoň trochu radosť.
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o dve percentá z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie.

Už od nášho vzniku v roku 2009 je vytúženým cieľom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Darí sa nám to aj technologickým projektom družice skCUBE, ktorá sa zapíše do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre. Medzi ďalšie projekty patria napríklad stratosférické balóny, suborbitálna raketa, či simulátor kozmických letov. Prostredníctvom realizácie týchto na naše pomery spočiatku odvážnych myšlienok i rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých sa snažíme ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.  Aj Vaše 2% nám môžu pomôcť pokračovať a zlepšovať sa na našej ceste.

 

NA ČO ŠLI 2 % Z DANE V ROKU 2015

V predchádzajúcich rokoch sme Vaše príspevky využili na spomínané popularizačné aktivity v podobe seminárov, workshopov, alebo medzinárodnej súťaže Expedícia Mars, ktorá patrí k našim nosným vzdelávacím projektom. Taktiež sme finančné prostriedky použili pri realizácií technických projektov, najmä na finalizáciu projektu a odovzdanie prvej slovenskej družice skCUBE, ktorá by do vesmíru mala poletieť už v priebehu tohto roka.

 

 

PREČO POUKÁZAŤ DAŇ PRÁVE SOSA

V tomto roku plánujeme tiež výrazne pokročiť vo vývoji suborbitálneho raketového nosiča Ardea a hľadáme financie na prenájom hangáru, aby náš hlavný raketový konštruktér – Csaba Boros mal kde na svojom sne naďalej pracovať. V neposlednej rade SOSA spúšta projekt kozmických inkubátorov, kde chceme odovzdávať naše skúsenosti a zapájať študentov, ale aj širokú verejnosť do rôznych bežiacich i budúcich kozmických projektov. Aby sme mohli efektívne pracovať, priestor v Bratislave aj v Košiciach si bude vyžadovať dovybavenie v podobe meracej techniky a súčiastok.  Veríme že práve dobrodružstvo v podobe dobýjania kozmického priestoru nadchne mladých ľudí pre štúdium technických smerov. Spoločne zo zahraničnými pracoviskami a univerzitami plánujeme rozvíjať spoločné projekty v podobe ďalších cubesat misií.

 

AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Najjednoduchšie tak môžete spraviť napríklad cez stránku dvepercenta.sk.

Tu je malý návod 🙂

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“.
    Následne vyplňte naše Vyhlásenie o poukázaní dane a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Tu (link) nájdete postup a tiež naše údaje.

 

Údaje našej organizácie sú nasledovné:

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42178401
Sídlo: Čukárska Paka 562, 930 51 Veľká Paka
Bankové spojenie: SK37833000000­02900071671
Kontakt: info@sosa.sk

 

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate meniť sny na skutočnosť!