SOSA: Kozmonautiku na Slovensku chceme robiť napriek neprajníkom

Týmto blogom cítime potrebu reagovať na článok redaktora Denníka N Vladimíra Šnídla s názvom „Slovák v NASA: Chcel som sa vrátiť, ale naši úradníci radšej podporujú amatérov“. Skúsenosť nás naučila poznaniu, že kým nepravda už dvakrát obkrúžila svet, pravda si nestihla ani obliecť nohavice. Preto jej chceme dať šancu a našim sympatizantom a podporovateľom predložiť niekoľko dôležitých vysvetlení.

Sme radi, že slovenské média prinášajú správy o úspešných slovenských vedcoch pôsobiacich v zahraničí, akým je aj napríklad pán Vereš zo spomínaného článku. Sme na nich hrdí.  A taktiež nás teší, že takíto šikovní vedci, ktorý nám robia dobré meno v zahraničí, uvažujú o tom, že by sa vrátili pracovať a žiť na Slovensko.

Mrzí nás azda trochu príkry uhol pohľadu redaktora Denníka N, z ktorého cítiť chuť nájsť senzáciu tam, kde žiadna nie je. Takýto prístup môže dávať priechod pocitu, ktorý sa žiaľ udomácnil aj vo vedeckých kruhoch a ničí kreatívny potenciál nás všetkých – obyčajnej závisti. Veríme, že neúmyselne, ale redaktor tak znevažuje prácu množstva dobrovoľníkov, slovenských univerzít a spoločností, ktoré boli zapojené do projektu 1. slovenskej družice skCUBE, ale aj ďalších projektov pod hlavičkou našej organizácie. Všetky tieto projekty sme robili a budeme robiť zo srdca a s vášňou pre výskum a objavovanie vesmíru.

Preto dovoľte sľúbené fakty. Pán redaktor Šnídl nás oslovil s možnosťou vyjadrenia sa k pripravovanému článku. Potešili sme sa, že budeme môcť férovo vysvetliť nedorozumenia, ktoré nám popísal v otázkach a ako uvidíte nižšie, snažili sme sa o obsiahle odpovede. Je to korektný prístup Denníka N, na ktorý sme boli vždy zvyknutí. Žiaľ, aké veľké bolo naše prekvapenie, keď sa z našich reakcií do uvedeného článku dostalo len veľmi málo. A aj to málo bolo prekrútené tak, aby čitateľa zaviedlo k mylným záverom. Konkrétne:

  1. pán redaktor Šnídl neuviedol preukázateľné fakty, ktoré sme mu zaslali, najmä čo sa týka financií. V článku je uvedené: „od štátu však už za posledné roky dostali viac než 400-tisíc eur, o ktoré väčšinou ani nemuseli súťažiť s nikým iným.“ Nie je to pravda, pánovi redaktorovi sme uviedli konkrétne sumy, ktoré SOSA získala z verejných zdrojov aj spôsob ich získania (dôkaz nižšie). Rovnako neboli zverejnené informácie o výskumných prácach a publikáciách SOSA, ktoré mu boli nami poskytnuté (http://sosa.sk/nase-vysledky/ ). Zaviesť čitateľa potom prirodzene mohlo tvrdenie, že SOSA robí len „pár vedecky nevýznamných experimentov“ a že podpredseda SOSA Jakub Kapuš sa „nikdy odborne nevenoval vede.“
  2. v článku bolo uvedených niekoľko nepravdivých tvrdení, ako napríklad, že „predsedníčka SOSA Musilová […] pripustila však, že prirovnávanie jej simulovanej misie k skutočným letom do kozmu je prehnané.“ Musilová však nikdy netvrdila, že to prirovnávanie je prehnané.
  3. v článku boli ďalej oprávnene vyzdvihované vedecké skúsenosti pána Vereša (napr. „má zahraničné skúsenosti ako máloktorý slovenský vedec: absolvoval študijné pobyty v Japonsku a Taliansku, pred príchodom do NASA pracoval tri roky na Havajských ostrovoch…“). Naopak, porovnateľné vedecké skúsenosti popredných členov SOSA neboli vôbec spomenuté, akoby tu existovalo nejaké súperenie alebo kontrast. Predsedníčka SOSA Michaela Musilová pritom absolvovala niekoľko prestížnych zahraničných škôl, vrátane kalifornského Caltechu, objavila jeden z dôvodov zrýchleného topenia ľadovcov, čí získala výskumný grant od NASA kde pôsobila ako hosťujúci výskumník. Podpredsedom SOSA je uznávaný astrofyzik Norbert Werner, ktorý tiež získal grant od NASA. Celosvetovo ho získa len päť ľudí ročne a pôsobil ako vedúci tímu na Standfordskej univerzite v Kalifornii. Taktiež bol členom vedeckého tímu pripravujúceho japonsko-americkú družicu Hitomi. A to sú len niektoré úspechy našich členov, na ktoré sme hrdí.
  4. V článku sme narazili aj na ďalšie nepravdivé tvrdenia:- „[Musilová sa stala] „veliteľkou“ medzinárodného tímu, ktorý v americkej púšti skúmal, ako by sa dali v podmienkach marťanskej stanice pestovať potravinové doplnky.“ Misia však mala niekoľko vedeckých a technických cieľov. Viac informácií je možné nájsť tu: https://kozmonautika.sk/2017/01/09/slovenka-bude-velitelkou-misie-na-mars-ponesie-so-sebou-unikatne-slovenske-experimenty/
    – „Mars society […] sa venuje hlavne propagácii výskumu Marsu.“ Mars Society sa síce venuje aj propagácií výskumu aj kolonizovania Marsu, ale zároveň založila niekoľko výskumných organizácií a staníc po celom svete. Vo výskumných staniciach, ako je Marťanská púštna výskumná stanica na ktorej bola Musilová, sa už vyše 15 rokov odohráva celosvetový výskum. Zapojili sa doňho skoro všetky svetové vesmírne agentúry, vrátane NASA a ESA.
  5. V texte došlo k preformulovaniu niekoľkých našich vyjadrení, ktore môžu zmiasť a zavádzať čitateľa. Napríklad: „Keď sa na nás obrátia novinári, tak im odporúčame aj odborníkov mimo nášho združenia. Žiaľ, veľakrát keď sa obrátia na vedecké pracoviská, tak sa nenájde veľa vedcov, ktorí chcú alebo majú čas odpovedať na otázky,“ poznamenáva Musilová.V skutočnosti znelo naše vyjadrenie (pre referenciu prosím záznam komunikácie nižšie) takto:„Jeden z dôvodov, prečo sa média radi obracajú na SOSA je, že sa im vždy snažíme pomôcť a ústretovo im pomáhame nájsť expertov, ktorí by mohli odborne okomentovať témy, ktoré ich zaujímajú. Odporúčame im vždy všetkých odborníkov, ktorých poznáme na dane témy. Žiaľ veľa krát keď sa obratia na vedecké pracoviska, tak sa nenájde veľa vedcov, ktorí chcú alebo majú čas odpovedať na otázky. Okrem obyčajného využívania sociálnych sieti a emailov nepoužívame iný druh PR. Ide hlavne o to, že si vieme nájsť, čas popri všetkých našich aktivitách, pomôcť novinárom v prípade ak hľadajú informácie o vesmírnych témach.“

 

Cítime, že pre obhajobu cti a nedoceniteľnej práce desiatok našich dobrovoľníkov a spolupracovníkov bude spravodlivé zverejniť našu komunikáciu s redaktorom Šnídlom, aby si čitateľ mohol vytvoriť objektívnejší pohľad na skutočnosti popísané v článku. Má na to právo. Ďakujeme všetkým za slová podpory. Dúfame, že budeme spolupracovať aj s pánom Verešom a chceme poprosiť komunitu slovenských vedcov a výskumníkov, aby sme spoločne hľadali cesty ako posunúť kozmický výskum na Slovensku ďalej. Bez našej spoločnej spolupráce to nepôjde.

 


Email od p. Šnídla z 20. februára:

Dobrý deň,

v Denníku N pripravujeme článok, ktorý sa bude čiastočne týkať organizácie SOSA. Rád by som vám preto ponúkol možnosť vyjadrenia.

Budeme popisovať príbeh astronóma Petra Vereša, ktorý je na programe v NASA a donedávna zvažoval návrat na Slovensko,odradili ho ale niektoré tunajšie špecifika. Okrem iného mu prekáža, že štát, resp. min. školstva preťažuje občianske združenie SOSA, zatiaľ čo pri iných vedeckých pracoviskách neplní svoje sľuby.

V článku budeme ohľadom SOSA konkrétne spomínať, že:

– hlavnou tvárou SOSA je Jakub Kapuš, ktorý sa kozmickému výskumu nikdy odborne nevenoval – až nedávno prenechal miesto pani Musilovej.

– SOSA už dostala o štátu na svoje aktivity minimálne 400-tisíc eur

–  nosný projekt organizácie – družica skCube – prirovnávajú vedci k projektu pre stredoškolákov (napr. prof. Masarik)

– SOSA má na rozdiel od bežných vedcov výborne zvládnuté PR a dokáže sa svojimi aktivitami dostať ľahšie do médii

– Viacerí vedci naopak oceňujú prínos organizácie SOSA pri popularizácii témy kozmického výskumu

– Min. školstva nedávno poslalo do ESA dokument „European Space Technology Master Plan“, v ktorom predstavuje kozmické aktivity na Slovensku. Väčšinu odstavcov venuje práve organizácii SOSA na úkor skutočných vedeckých pracovísk (napríklad o mat-fyze na UK sú tam dve vety). Simulované pristátie na Marse p. Musilovej ministerstvo prirovnáva k letu kozmonauta Ivana Bellu, hoci išlo o projekt neziskovej dobrovoľníckej organizácie, ktorá nemá nič spoločné so skutočnými letmi do vesmíru.

Pokiaľ by ste sa chceli k niektorým z týchto vecí vyjadriť, rád vaše stanovisko (pokiaľ bude relevantné) v primeranom rozsahu zapracujem.

Uzávierka článku je zajtra.

ďakujem

s pozdravom

Vladimír Šnídl,
Denník N

 

Odpoveď SOSA (MM = Michaela Musilová, JK = Jakub Kapuš) z 21. februára:

Vážený pán Snidl,

Jakub Kapuš (JK) a ja (MM) sme sa Vám nižšie vyjadrili k informáciám, ktoré ste nám poslali včera.

JK: Rovnako ďakujem za možnosť vyjadrenia sa k uvedeným bodom.

V článku budeme ohľadom SOSA konkrétne spomínať, že:

– hlavnou tvárou SOSA je Jakub Kapuš, ktorý sa kozmickému výskumu nikdy odborne nevenoval – až nedávno prenechal miesto pani Musilovej.

JK: Hlavnou tvarou SOSA som bol donedávna ja, pretože som bol predsedom SOSA, jeden z jej zakladateľov a taktiež lídrom projektu prvej slovenskej družice skCUBE. To, že som sa nevenoval odborne kozmickému výskumu ma nezastavilo a zapojil som sa do mnohých kozmických, vedecko-technických projektov, pomáhal som písať niekoľko vedeckých publikácii a úspešne som dotiahol do konca vývoj skCUBE. Bol by som oveľa radšej, keby by ma ľudia posudzovali podľa mojich výsledkov a nie podľa titulov. Množstvo ľudí pôsobí a sú odborníkmi v iných oblastiach ako povodne študovali.
Tiež by som sa rád spýtal, že čo znamená sa odborne venovať kozmickému výskumu? Chápe sa pod týmto pojmom jedine štúdium? Ako som spomenul nižšie, tak v SOSA pracujem od roku 2009, pričom od roku 2011 sa môže datovať práca na družici. A teda 5 rokov som pracoval na prelomovom technickom projekte pre Slovensko. To by sa v zahraničí rátalo ako odborná prax. Takže otázkou je koľko rokov sa človek potrebuje niečomu venovať aby bol považovaný za „človeka s odbornou praxou“ v danom odbore?

MM: Súhlasím s JK a rada by som dodala, že JK sa aj v súčasnosti intenzívne venuje všetkým vedecko-technickým projektom, ktoré sú v  SOSA rozbehnuté, a je jednou z kľúčových osôb pri ich realizácii. Je pravdou, že ma minuli rok členovia SOSA zvolili za predsedníčku (a teda miesto mi nebolo prenechané), avšak JK zotrval na pozícií podpredsedu a to najmä z dôvodu jeho angažovanosti vo vesmírnom sektore na Slovensku ako aj v zahraničí. JK preto naďalej prezentuje o projektoch SOSA a aktívne rozvíja ďalšie.

– SOSA už dostala o štátu na svoje aktivity minimálne 400-tisíc eur

JK&MM: To nie sú pravdivé informácie. Stačí sa pozrieť na CRZ a zrátať koľko SOSA skutočne dostala:

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv

K tejto sume je potrebné pripočítať ešte sumu vo výške 107 800 EUR z rezervy predsedu vlády (pôvodná dotácia bola 120 000 EUR z toho sa však 12 200 EUR vracalo). SOSA od začiatku svojej existencie (rok 2009) získala z verejných zdrojov presne 306 000 EUR. Z tejto sumy išlo 177 800 EUR priamo na projekt 1. slovenskej družice skCUBE. Tieto peniaze boli použite výhradne na nákup nevyhnutnej techniky, súčiastok, boli z toho hradené environmentálne testy a pod. Napríklad v prípade rezervy predsedu vlády išlo výlučne o transakciu z ktorej SOSA nezostal ani jeden cent, nakoľko cela suma bola vyplatená holandskej spoločnosti zabezpečujúcej prípravné práce na vynesenie družice do kozmu. Zvyšné nutne súvisiace finančné prostriedky, napríklad na právne služby pri príprave zmluvy, cesty do Holandska, prekladateľské služby a pod., sme si museli pracne vyfundrajsovať, teda získať inde. Na tomto mieste by sme chcel tiež povedať, že obdobný projekt v zahraničí stoji v rozpätí 1-1.5 milióna EUR. Náš projekt sa nám podarilo dokončiť za takúto rekordne nízku čiastku len preto, že množstvo ľudí nám dobrovoľne venovalo svoj cenný čas a našou vlastnou aktivitou sa nám podarilo nájsť partnerov aj v súkromnej sfére, pripadne sa nám podarilo získať aj malé finančné prostriedky prostredníctvom crowfundingovych kampani. Cele financovanie je zverejnené na stránke http://www.skcube.sk/financovanie/
Okrem prostriedkov, ktoré sme získali na projekt skCUBE, sme na základe grantu v roku 2015 získali od Ministerstva školstva financie vo výške 80 000EUR. Grant sa tykal administračno-technických prac a pomoci ministerstvu v oblasti kozmickej politiky. Pomoc sa tykala hlavne spolupráce medzi Slovenskom a ESA, kde sme teraz pristupujúcim členom. Tým sme sa stali aj vďaka dlhoročnému snaženiu SOSA.

JK: A taktiež by som rád zdôraznil fakt, že v dnešnej dobe SOSA nemá žiaden grant a teda pracujeme výlučne na dobrovoľnej baze v priestoroch, ktoré nám v rámci spolupráce poskytla zdarma FEI STU v Bratislave. Na všetkých projektoch pracujeme len vo svojom voľnom čase. Pre porovnanie, iné vedecké pracoviska na Slovensku majú svoj štandardný každoročný prijem, napríklad v prípade Astronomického ústavu SAV takmer milión EUR ročne zo štátneho rozpočtu. SOSA teda za 7 ročne obdobie svojej existencie nezískala ani zlomok toho čo iné slovenské pracoviska získavajú pravidelne a výsledky sú pritom minimálne porovnateľne. SOSA ako občianske združenie je závislá na odovzdaných členských príspevkoch, výnosu z venovaných 2%  daní a grantov ktoré sa nám podarí, alebo nepodarí získať. Pokiaľ si teda niekto mysli, že sme nejakým spôsobom protežovaní, tak SOSA je otvorená novým členom a spoluprácam, môže sa k nám pridať, zapojiť sa a vyskúšať si v akých podmienkach pracujeme.

–  nosný projekt organizácie – družica skCube – prirovnávajú vedci k projektu pre stredoškolákov (napr. prof. Masarik)

JK&MM: Je škoda, že sa niektorí vedci k projektu prvej slovenskej družice vyjadrujú v tomto duchu, pretože to nie je primerané vyhodnotenie projektu a výskumu s nim spojeného. Popri vývoji skCUBE bolo vyvinutých niekoľko unikátnych technológii, po ktorých je dopyt od  zahraničných firiem a ktoré sa budú v belizskej budúcnosti komerčne predávať. Technológie umiestnené v skCUBE a jej hlavný vedecky experiment boli prezentovane na viacerých vedeckých konferenciách po svete a boli o nich publikovaných niekoľko odborných článkov.
Satelitne technológie a experiment v skCUBE  upútali toľko pozornosti zahraničných výskumných organizácii, že SOSA minulý rok podpísala viacero memoránd o spolupráci, či pripravila niekoľko medzinárodných spoluprác. Napríklad spolupráca s prestížnymi univerzitami ETH vo Švajčiarsku a Technion v Izraeli, s ktorými pripravujeme ďalšie kozmické vedecko-technické projekty, ako aj inkubátory pre študentov a výskumné pracoviska na Slovensku.
Na Slovensku sme zas súčasťou konzorcia, ktoré podalo spoločný projekt do výzvy pre podporu Ministerstva školstva vo vesmírnom sektore. V konzorciu je napríklad aj FMFI UK a Astronomický ústav SAV.

– SOSA má na rozdiel od bežných vedcov výborne zvládnuté PR a dokáže sa svojimi aktivitami dostať ľahšie do médii

MM: Jeden z dôvodov, prečo sa média radi obracajú na SOSA je, že sa im vždy snažíme pomôcť a ústretovo im pomáhame nájsť expertov, ktorí by mohli odborne okomentovať témy, ktoré ich zaujímajú. Odporúčame im vždy všetkých odborníkov, ktorých poznáme na dane témy. Žiaľ veľa krát keď sa obratia na vedecké pracoviska, tak sa nenájde veľa vedcov ktorí chcú alebo majú čas odpovedať na otázky. Okrem obyčajného využívania sociálnych sieti a emailov nepoužívame iný druh PR. Ide hlavne o to, že si vieme nájsť, čas popri všetkých našich aktivitách, pomôcť novinárom v prípade ak hľadajú informácie o vesmírnych témach.

– Viacerí vedci naopak oceňujú prínos organizácie SOSA pri popularizácii témy kozmického výskumu

JK&MM:  Ďakujeme spomínaným vedcom za to, že ocenili našu snahu spopularizovať kozmicky výskum a zvýšiť o ňom povedomie na Slovensku. Predstavitelia SOSA zas radi v mediach spomínajú úspechy ďalších slovenských pracovísk a výskumníkov pri výskume kozmu.

– Min. školstva nedávno poslalo do ESA dokument „European Space Technology Master Plan“, v ktorom predstavuje kozmické aktivity na Slovensku. Väčšinu odstavcov venuje práve organizácii SOSA na úkor skutočných vedeckých pracovísk (napríklad o mat-fyze na UK sú tam dve vety). Simulované pristátie na Marse p. Musilovej ministerstvo prirovnáva k letu kozmonauta Ivana Bellu, hoci išlo o projekt neziskovej dobrovoľníckej organizácie, ktorá nemá nič spoločné so skutočnými letmi do vesmíru.

JK:  SOSA je tiež skutočné vedecké pracovisko, resp. ma certifikát výskumno-vývojovej organizácie. Sme radi, že si naše aktivity, ktoré naozaj robíme so srdcom, Min. školstva vníma pozitívne.
MM: Nemáme vplyv na obsah tohto dokumentu, takže sa v tejto veci prosím obráťte na MŠ. Cením si však, že Min. školstva ohodnotilo moju účasť na simulovaných misiách na Mars natoľko, že ich spomenuli v uvedenom dokumente. Súhlasím, že simulovane misie sú podstatne rozdielne od letu do kozmu Ivana Bellu, avšak na druhej strane to bolo to prvý krát, čo sa Slovensko zúčastnilo na takejto medzinárodnej simulovanej misii, a to bol asi dôvod, prečo túto informáciu v dokumente uviedli. Ale ako som spomenula vyššie, o tom môžem len špekulovať a na túto tému je potrebné sa obrátiť priamo na MŠ.

JK: Na zaver by som len rad povedal, že si myslím, že je obdivuhodne čo SOSA za svoju dobu existencie, v podmienkach aké má, a za také minimálne prostriedky dokázala. Takisto som hrdý na to, že SOSA svojimi aktivitami dokázala na Slovensko prilákať šikovných ľudí, ako je napríklad Michaela Musilova. Našim podpredsedom sa minulý rok stal svetový astrofyzik Norbert Werner, ktorý od septembra minulého roka sa taktiež vrátil do Európy. Bohužiaľ niekedy miesto podpory a uznania prichádza presný opak. Verím však, že to nebude dôvod aby pravé takýto ľudia opäť odišli zo Slovenska.

S pozdravom,
Predsedníctvo SOSA

 

Odpoveď p. Šnídla z 21. februára:

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujem za podrobné vyjadrenie ku každej z otázok, rád ho v primeranom rozsahu do článku zapracujem.

K tomu, čo píšete, mám ešte jednu prosbu a jednu poznámku.

1. Môžete mi prosím poslať zoznam vedeckých publikácií, na ktorých sa pán Kapuš podieľal?

2. Čo sa týka financovania: v zozname dotácií, ktoré spomínate, niektoré zákazky chýbajú. Z verejných zdrojov je možné doložiť, že len na slovenskú družicu išlo viac než 300-tisíc a nie 177 800, ako píšete v maili.

Vo vašom zozname chýba napríklad zmluva medzi min. dopravy a min. školstva na takmer 90-tisíc eur z júna 2013, ktoré boli vyplatené Žilinskej univerzite, ktorá z nich následne podporila projekt skCube (hlásite sa k tomu aj na oficiálnej stránke http://www.skcube.sk/financovanie/)

Ďalej tam nespomínate, že súčasťou grantu na kozmickú kanceláriu z r. 2015 bolo aj 70-tisíc na „dofinancovanie“ projektu skCube.

Napokon, aj priamo na stránkach skCube píšete, že projekt družice získal z verejných zdrojov 315-tisíc eur.

Vzhľadom na to, že ohľadom týchto čísel pretrvávajú nezhody, v pripravovanom článku to príliš riešiť nebudeme a rozoberieme ich v samostatnom texte, ktorý bude výlučne k financovaniu … k nemu vám potom ešte dodatočne pošlem otázky, resp. ponúknem priestor na vyjadrenie.

zatiaľ ďakujem

s pozdravom

Vladimír Šnídl

 

Odpoved SOSA z 21. februára:

Este raz pekny den prajem,

Mame dnes cez den plno aktivit/stretnuti, tak Vam len strucne odpovieme:

veľmi pekne ďakujem za podrobné vyjadrenie ku každej z otázok, rád ho v primeranom rozsahu do článku zapracujem.

Nemate zac a sme ochotni Vam poslat viac informacii/odpovedat Vam v pripade dalsich otazok.

K tomu, čo píšete, mám ešte jednu prosbu a jednu poznámku.

1. Môžete mi prosím poslať zoznam vedeckých publikácií, na ktorých sa pán Kapuš podieľal?

1. Zoznam vedeckych publikacii najdete na adrese: http://sosa.sk/nase-vysledky/
Zoznam treba este aktualizovat, ale aspon budete mat prehlad. Tak isto momentalne pracujeme na dalsich clankoch o doterajsich vysledkoch projektu skCUBE, ktore planujeme prezentovat na niekolkych vedeckych konferenciach tento rok.

2. Čo sa týka financovania: v zozname dotácií, ktoré spomínate, niektoré zákazky chýbajú. Z verejných zdrojov je možné doložiť, že len na slovenskú družicu išlo viac než 300-tisíc a nie 177 800, ako píšete v maili.

Vo vašom zozname chýba napríklad zmluva medzi min. dopravy a min. školstva na takmer 90-tisíc eur z júna 2013, ktoré boli vyplatené Žilinskej univerzite, ktorá z nich následne podporila projekt skCube (hlásite sa k tomu aj na oficiálnej stránke http://www.skcube.sk/financovanie/)

Ďalej tam nespomínate, že súčasťou grantu na kozmickú kanceláriu z r. 2015 bolo aj 70-tisíc na „dofinancovanie“ projektu skCube.

Napokon, aj priamo na stránkach skCube píšete, že projekt družice získal z verejných zdrojov 315-tisíc eur.

Vzhľadom na to, že ohľadom týchto čísel pretrvávajú nezhody, v pripravovanom článku to príliš riešiť nebudeme a rozoberieme ich v samostatnom texte, ktorý bude výlučne k financovaniu … k nemu vám potom ešte dodatočne pošlem otázky, resp. ponúknem priestor na vyjadrenie.

2. Vo vypoctoch nie su nezhody. Vy ste sa totiz pytali/vyjadrili k dvom odlisnym veciam. Dovolte mi to upresnit:

Vo Vasich bodoch, ktore ste vcera poslali, ste sa pytali len na peniaze, ktore ziskala SOSA od statu: „SOSA už dostala o štátu na svoje aktivity minimálne 400-tisíc eur“.

Do projektu skCUBE bolo ale zapojenych niekolko organizacii a univerzit, nielen SOSA.

Takze ano, mate pravdu, ze na projekt skCUBE bola poskytnuta aj dotacia v hodnote necelych 90 000 EUR, avsak tak ako pisete, tieto zdroje dostala Zilinska univerzita, nie SOSA. Na stranke skcube.sk je teda vyssia suma o ciastku, ktoru ziskala na tento projekt partner projektu – Zilinska univerzita.

Kedze ste sa vcera pytali na prostriedky, ktore dostala SOSA od statu, tak sme to tam nespomenuli.

70 000 EUR na dofinancovanie projektu skCUBE v nasej odpovedi spominame. Je to aj v zmluve na CRZ.

V tej spominanej sume 306 000 pre SOSA su zahrnute nasledovne financie:
– 150 000 EUR (z toho 80 000 na administrativno-technicku pomoc ministerstvu skolstva, 70 000 na dofinancovanie projektu skCUBE)
– 48 200 EUR na projekt dostavby pozemnej stanice pre projekt skCUBE
– 107 800 EUR – financie urcene na vynesenie druzice do kozmu z rezervy predsedu vlady
Suma celkom: 306 000 EUR

Tych 315 700 na stranke skCUBE su zas peniaze, ktore isli len na druzicu. Tie su:
– 89 700 EUR pre Zilinsku univerzitu
– 70 000 EUR pre SOSA na dofinancovanie projektu skCUBE
– 48 200 na projekt dostavby pozemnej stanice pre projekt skCUBE
– 107 800 EUR – financie urcene na vynesenie druzice do kozmu z rezervy predsedu vlady
Suma celkom: 315 700 EUR

Takze ako vidite, v oboch kalkulaciach figuruju skoro vsetky rovnake zdroje, az na to ze v prvom pripade 80 000 islo na administrativno-technicku pomoc ministerstvu skolstva a v druhom pripade projektu skCUBE zas 89 700 islo Zilinskej univerzite.

Tych 177 800 bol preklep, malo to byt 107 800, aby tie dve vety v predoslom emaile boli takto: „K tejto sume je potrebné pripočítať ešte sumu vo výške 107 800 EUR z rezervy predsedu vlády (pôvodná dotácia bola 120 000 EUR z toho sa však 12 200 EUR vracalo). SOSA od začiatku svojej existencie (rok 2009) získala z verejných zdrojov presne 306 000 EUR. Z tejto sumy išlo 107 800 EUR priamo na projekt 1. slovenskej družice skCUBE.“

Teda len pre rekapitulaciu. Ciastku ktoru sme Vam zaslali neobsahuje financie ktore ziskala Zilinska univerzita, pretoze sme pisali len o prostriedkoch ktore ziskala z verejnych zdrojov SOSA. Spominanych 70 000 je zahrnutych v ciastke, ktoru sme Vam zaslali.

S pozdravom,

Predsednictvo SOSA

 

Odpoved p. Šnídla z 21. februára:

Dobrý deň,

ďakujem za spresnenie.

Vladimír Šnídl


Autori:

Predsedníctvo SOSA

Michaela Musilová
Jakub Kapuš

 

Príspevok vyšiel pôvodne na adrese: https://dennikn.sk/blog/sosa-kozmonautiku-na-slovensku-chceme-robit-napriek-neprajnikom/