Memorandum o spolupráci a porozumení v oblasti vývoja nanosatelitov

Tlačová správa SOSA 03/2017

Na pôde univerzity Technion v izraelskej Haife, bolo dňa 27. 3. 2017 podpísané dôležité memorandum o porozumení a vývoji nanosatelitnej technológie medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU), Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) a univerzitou Technion.  Stalo sa tak počas oficiálnej návštevy Izraela slovenským prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Nanosatelity v posledných rokoch zažívajú veľkú revolúciu. Výrazným spôsobom uľahčujú a zlacňujú prístup do vesmíru. V súčasnej dobe sa s využitím týchto technológií počíta napríklad v diaľkovom pozorovaní Zeme, zabezpečovaní telekomunikačných služieb, ale aj na seriózne vedecké pozorovania a experimenty, či misie k planétam a ďalším objektom v našej Slnečnej sústave. Zúčastnené strany reflektujú tento trend a chcú rozvíjať spoločné snahy a projekty v tejto oblasti. V rámci memoranda môžu jednotlivé strany spolupracovať a rozvíjať spoločné projekty zamerané na vývoj nanosatelitných technológií, organizovať workshopy, výmenu výskumníkov a podobne. Nejedná sa však len o formálnu spoluprácu. Na stole je aj konkrétny projekt.

“V spolupráci s partnermi v maďarsku a japonsku sa plánujeme zúčastniť projektu grbCube, flotily cubesatov pre zaznamenávanie a štúdium gamma zábleskov. Je to jedna z horúcich tém v astrofyzike. Jednalo by sa o 3U cubesaty, teda 30 centimetrové družice, so špeciálnym rozkladateľným detektorom. Vďaka tomu, že budeme poznať presnú polohu každého satelitu, z časovej odchýlky signálu zachyteného rôznymi družicami budeme následne vedieť určiť aj zdroj záblesku vo vesmíre. Pokiaľ sa nám tento projekt podarí uskutočniť, možno zaznamenáme aj zdroje pozorovaných gravitačných vĺn, a to by bol obrovský úspech. Aj tento pripravovaný projekt je ukážkou toho, že nanosatelity sa za posledné roky posunuli z roviny akýchsi študentských projektov na seriózne prístroje, ktoré môžu prinášať vedecky významné dáta a objavy.” povedal podpredseda SOSA a nositeľ myšlienky projektu, astrofyzik Norbert Werner.

 

Obr.1: Podpis memoranda na pôde univerzity Technion v izraelskej Haife. Zľava: Pini Gurfil, Asher Space Research Institute, rektor STU Robert Redhammer, predsedníčka SOSA Michaela Musilová, Avi Blasberger, Israel Space Agency Zdroj: Technion – Israel Institute of Technology

 

SOSA sa už dlhodobo snaží vytvárať podmienky, aby mali študenti a odborníci príležitosť zapájať sa do podobných projektov a výskumov s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku a aby nemuseli tak hľadať príležitosti za hranicami. Zároveň SOSA chce, aby sa zúročili skúsenosti a znalosti z vývoja 1. slovenskej družice skCUBE. Len nedávno STU, SOSA a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach oznámili aj vytvorenie študentských inkubátorov v Bratislave a Košiciach. Tam budú môcť študenti, ale aj záujemcovia z radov verejnosti, získavať skúsenosti a zapájať sa do bežiacich ale i budúcich kozmických projektov.

“Cieľ projektu skCUBE nebol len jeden, aby Slovensko malo na orbite vlastnú družicu. Medzi dôležitejšie ciele radíme získanie skúseností a know-how z oblasti vývoja kozmických technológií a ich následné využitie v ďalších projektoch, rozvoj medzinárodných spoluprác  a projektov a v neposlednej rade motivácia mladých ľudí aby študovali technické smery. Zdá sa, a podpis memoranda je toho dôkazom, že väčšinu cieľov sme splnili ešte pred samotným štartom družice do kozmu.“ dopĺňa Jakub Kapuš, líder projektu družice skCUBE.

Družica skCUBE po niekoľkých odkladoch spôsobených problémami s americkým nosičom Falcon 9 by mala vyletieť do kozmu tento rok.

 

Obr.2: Podpis memoranda o spolupráci v oblasti vývoja nanosatelitných technológií. Zdroj: Technion – Israel Institute of Technology

 

Memorandum bolo slávnostne podpísané aj za prítomnosti Prezidenta SR Andreja Kisku a ďalších hostí. z Izraelu a Slovenska. Hlavná iniciátorka vzniku memoranda, Dr. Michaela Musilová hodnotí začínajúcu spoluprácu veľmi pozitívne.

„Univerzita Technion je jedna za najlepších univerzít na svete a je veľmi silná vo vývoji kozmických technológií, menovite aj nanosatelitných technológií. Minulý rok som práve v týchto miestach viedla študentov počas Medzinárodnej vesmírnej univerzity (ISU) a zoznámila som sa s profesormi tejto univerzity a aj hlavou Izraelskej vesmírnej agentúry. Veľmi ocenili pokrok, ktorý v tejto oblasti na Slovensku spravila naša organizácia a navrhli spoluprácu. Som rada, že naše schopnosti, ktoré sme ukázali pri vývoji skCUBE, ale aj pri iných činnostiach SOSA, vnímajú v zahraničí takto pozitívne a vedú k rozvoju podobných medzinárodných spoluprác,“ hovorí Michaela Musilová, predsedníčka SOSA.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer takisto považuje nanosatelitné technológie za trend. Pre TASR uviedol:

„Podpísali sme trojstrannú zmluvu medzi Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a Technionom. Na Slovensku je niekoľko mladých veľmi nadaných talentov, ktoré sa sami zorganizovali do Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a snažia sa robiť satelity, nanosatelity, čo je dnes trend v kozmických technológiách. Nemajú však na to dostatok zázemia, ktoré sme sa rozhodli im poskytnúť,“ vysvetlil Redhammer.

 

Zdroje: