V Bratislave sa bude konať Pochod za vedu

Na svetový Deň Zeme, ktorý sa bude konať 22. apríla sa v Bratislave uskutoční Pochod za vedu. Táto akcia demonštrovať našu vášeň a nadšenie pre vedu a je výzvou pre všetkých na podporu vedeckej komunity a ochranu jej princípov.

Nedávne zmeny v politike, ktoré sa dejú vo svete, ale i u nás, majú za následok zvýšené obavy medzi vedcami. Dezinterpretácia a vykresľovanie vedy ako politického či straníckeho názoru, ktoré dalo zákonodarcom možnosť odmietať fakty, je zásadný a naliehavý problém. Je na čase, aby ľudia, ktorí podporujú vedecký výskum a na dôkazoch založené zákony, zaujali verejný postoj a boli vypočutí.

Bill Nye, jeden z iniciátorov celosvetového hnutia March for Science, v tom má jasno. „Pochodujeme, aby sme oslávili vedu. Oslavujeme vedu každý deň, počas toho, ako prednášame, tvoríme a vzdelávame o našej misii. Vesmírna veda je hlavným dôvodom na to byť vzrušený a mať optimistickú víziu našej budúcnosti.“ Bill Nye je CEO Planetary society, spoločnosti, ktorú v roku 1980 spoluzakladal ďalší slávny astronóm a popularizátor Carl Sagan. K pochodu ďalej dodáva: „Pochodujeme, aby sme inšpirovali k jednote. Vesmírna veda dáva ľudí dohromady, aby sme spolu riešili problémy a zažívali jedinečnú bázeň z prieskumu. Všetci, nehľadiac na rasu, pohlavie, vieru sú vítaní na našej ceste posúvania toho, čo vieme o vesmíre. Naša budúcnosť je závislá na vede, a prieskum vesmíru je neoceniteľnou investíciou nášho intelektu a schopností. Vesmír z nás vydá to najlepšie. Veda nás spája. Carl Sagan, môj profesor astronómie na Cornellovej Univerzite, spoluzaložil The Planetary Society. On inšpiroval svet, aby zažil potešenie z objavov, ktoré nám veda o vesmíre prináša. Jeho posolstvo žije ďalej, cez nás, cez teba.“

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) podporuje a pripája k Pochodu za vedu. Na Pochode sa v rámci sprievodného programu predstavia aj organizátori Spaceman Championship a autori prvej slovenskej družice skCUBE. Predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Dr. Michaela Musilová, MSci. nám povie o svojom objavovaní Marsu a možnosti života na ňom. Účastníkom sa prihovorí ďalej člen vedenia SAV, PhDr. Dušan Gálik, CSc. Na podujatí sa prihovorí aj Róbert Mistrík – chemik, CEO a zakladateľ globálne úspešnej spoločnosti HighChem. Ondrej Vrábel, laureát ceny Krištáľové krídlo, autor projektu Pinf hry pre hendikepované deti, nám povie o tom, ako prišiel na svoj nápad vytvoriť svoj projekt. MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. – vedecký pracovník Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV nám porozpráva o tom, čo sú výstupy každodennej vedeckej práce a ako vedci prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo lepšou krajinou.

Tešíme sa na Vás 22. od 13:00 na Námestí SNP pred Starou tržnicou. 

Zdroje: