Tlačová správa: Prvá slovenská družica zaznamenala na orbite prvý problém

V sobotu, 8. júla 2017 v ranných hodinách, počas prvého preletu družice skCUBE v dosahu anténnych systémov na Slovensku, zaznamenal technický tím, ktorý ma na starosti komunikáciu s družicou prvý problém. Tím o tom informoval v krátkom vyjadrení v sobotu o 11:30. Družica pracovala, ale odosielala na Zem len dátové pakety z komunikačného systému COM a chýbali údaje z ďalších palubných systémov a senzorov.
“Počas posledných spojení len pár hodín predtým, všetky systémy družice boli plne funkčné a nevykazovali, ani nenaznačovali žiaden blížiaci sa problém. Bolo to pre nás teda obrovským prekvapením. K vzniknutému problému muselo dôjsť v čase medzi 7.7.2017, 21:22 UTC a 8.7.2017, 07:10 UTC, teda v čase keď sme s družicou nemali spojenie. Komunikačný systém družice však pracuje naďalej bez problémov, čo je znakom dobrého návrhu. Družica vysiela a počúva príkazy zo Zeme.” povedal Jakub Kapuš, vedúci projektu skCUBE.

Technický tím počas celého víkendu analyzoval a snažil sa vyriešiť vzniknutý problém. Prvé analýzy naznačujú, že palubný počítač družice mohla poškodiť radiácia vo vesmíre. “Okamžite sme dali na stôl všetky možnosti čo sa mohlo udiať a začali sme pracovať. Momentálne sa nám ako najpravdepodobnejšia príčina problému javí poškodenie palubného počítača radiáciou. Tento úsudok podtrhuje fakt, že podľa našich výpočtov sa družica v čase výskytu problému, približne o 00:05 UTC, 8. júla nachádzala v oblasti tzv. juhoatlantickej anomálie, teda v oblasti s výrazne zvýšeným počtom nebezpečných nabitých častíc. ” zhrnula Michaela Musilová, predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).

Tím sa počas víkendu snažil vyslať povely, ktorými sa pokúšal obnoviť všetky funkcie satelitu, zatiaľ bezúspešne. “Pre vyriešenie problému je podstatné lepšie pochopenie toho čo sa mohlo stať. V našom laboratóriu spustíme vývojový prototyp družice a budeme sa snažiť nasimulovať podmienky a vyvolať rovnaký problém aký postihol jej dvojča vo vesmíre. Nevieme v tejto chvíli odhadnúť, koľko to bude trvať. Nie je to síce príjemná situácia, ale je to istým spôsobom cenná skúsenosť. Podobné situácie riešia aj omnoho väčšie tímy s družicami za miliardy EUR a sú zdrojom obrovských skúseností. Družica je najmä technologický experiment a všetky jej komponenty sú originálne. Aj vďaka týmto problémom budeme vedieť čo bude treba zlepšiť do ďalších misií. Čiže tieto problémy a poučenie z nich je pre nás extrémne dôležité a prínosné.” povedal Slavomír Petrík, vedúci softverového vývoja skCUBE.

Technický tím sa nasledujúce dni a týždne sústredí na riešenie vzniknutého problému, paralelne však bude pracovať aj na spracovaní dát z experimentov, ktoré už prebehli. “V tejto chvíli máme prijatých viac ako 3000 dátových paketov z palubných systémov a senzorov. Máme informácie o tom ako pracoval stabilizačný systém družice, data z nami vyvinutých sun senzorov, magnetometrov, gyroskopu, takisto množstvo dát o teplote jednotlivých komponentov, o tom ako pracoval palubný zdroj, nabíjanie batérií, data o tom ako solárne panely dodávali energiu. Toto sú pre nás tie napodstatnejšie informácie a experimenty a tie už máme. Aj v prípade, že odpovedá len palubný vysielač vieme stále vykonávať experimenty a aktivity pre rádioamatérov. Máme dobudúcna naplánovaných ešte mnoho iných, netechnických a popularizačných aktivít v súvislosti s družicou, takže ešte sa je na čo tešiť”. zhodnotil Ondrej Závodský, riešiteľ palubného komunikačného systému skCUBE.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) spustila web, kde si záujemcovia môžu prezrieť denne aktualizované data z družice na adrese druzica.sk a takisto aj 3D aplikáciu, kde je možné sledovať aktuálnu polohu skCUBE. Ďalšie informácie o vývoji bude SOSA zverejnovať na oficiálnej stránke projektu www.druzica.sk a informačnom portáli kozmonautika.sk.