Letný astronomický tábor na Hvezdárni v Partizánskom

Hvezdáreň v Partizánskom organizuje Letný astronomický tábor HST (Hviezdna Stanica Teenager). Účastníkom sa môže stať každý záujemca vo veku 10 až 14 rokov ktorý sa hlbšie zaujíma o astronómiu, kozmonautiku a príbuzné prírodné vedy a podá si včas, t.j. do 15. 7. 2017, prihlášku na hore uvedenú adresu a po potvrdení registrácie organizátormi zaplatí účastnícky poplatok. Počet účastníkov je obmedzený!

 

 

HST tábor sa uskutoční v termíne od 14. 8. do 19. 8. 2017 v areáli Hvezdárne v Partizánskom. Výška účastníckeho poplatku je 120€. (V poplatku je zahrnutá strava a ubytovanie na celé trvanie tábora). Program bude rozdelený na odbornú prípravu, aktivity v jednotlivých sekciách ako aj zábavnú (hry) a turistickú (lokalita Bielické bahná – náučný chodník, cesta do mesta a oboznámenie sa z jeho históriou a aj súčasnosťou). Počas noci pozorovania meteorov, poznávanie hviezd, súhvezdí a orientácii na hviezdnej oblohe. Postavíme si vodnú raketu a vymodelujeme kozmickú sondu. Prezentácia účastníkov prebehne v poludňajších hodinách 14. 08. 2017 od 12:00 – 14:00 hod. v areáli Hvezdárne.

Pre viac informácií navštívte stránky hvezdárne, alebo si stiahnite dokument s prihláškou.