Študentské stáže v Európskej vesmírnej agentúre

Európska vesmírna agentúra (ESA) otvorila zaujímavú ponuku stáží vo svojich výskumno-vývojových pracoviskách pre rok 2018. Stáže sú určené pre študentov magisterského, alebo inžinierskeho štúdia. Ponuka je otvorená aj pre slovenských študentov. Podávať prihlášky je možné od 1. septembra do 31. októbra 2017.

Formulár prihlášky na stáž v ESA nájdete na uvedenej adrese.

 

Obr.1: Fitcheck test cubesatu. Zdroj: ESA

 

Pracoviská a kontaktné údaje:

  • European Space Operations Centre (ESOC) a ESEC (Redu) Prihlášky zasielajte na adresu: Students4ESOC@esa.int
  • European Astronaut Centre (EAC). Prihlášky zasielajte na adresu: eac.meco@esa.int.
  • European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Prihlášky zasielajte na adresu: Students4ESTEC@esa.int
  • ESA Centre for Earth Observation (ESRIN). Prihlášky zasielajte na adresu: Students4ESRIN@esa.int
  • European Space Astronomy Centre (ESAC). Pre uchádzačov o stáž v ESAC sa vzťahujú špeciálne termíny podávanie prihlášok.

 

Report slovenského študenta zo stáže v ESAC si môžete prečítať na adrese: https://kozmonautika.sk/2015/12/10/european-space-astronomy-centre/

Viac informácií o spôsobe výberu a ďalších podmienkach nájdete na stránkach ESA na adrese: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2