Brífing k tretej ESA PECS výzve

Európska vesmírna agentúra ESA pripravuje vyhlásenie tretej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i relevantné podnikateľské subjekty.

Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár, tzv. „PECS briefing day“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií Vašich možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

 

 

 

Predbežný program:

9:00 – 9:30 Registrácia
9:30 – 10:00 Zhodnotenie 2. výzvy PECS
10:00 – 13:00 Brífing ESA o podmienkach 3. výzvy PECS všeobecná diskusia
13:00 – 14:00 Obedná prestávka
14:00 – 17:00 Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

 

Výzva PECS bude uverejnená v databáze ESA EMITS dňa 30.októbra 2017, termín na vypracovanie a predloženie projektov v rámci výzvy bude do 12.januára 2018, 13:00.

Potvrdenie účasti je potrebné najneskôr do 27.septembra 2017 na adrese: https://goo.gl/forms/1JlBDioCSOolGdfX2

 

Zdroj: