Diaľkové pozorovanie Zeme – aktuálne workshopy a kurzy

Európska vesmírna agentúra (ESA), Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) a Earth Observation ClimLab ponúkajú záujemcom rôzne online kurzy a workshopy z oblasti diaľkového pozorovania Zeme pomocou vesmírnych satelitov. V rámci pomúkaných kurzov je možné sa dozvedieť a naučiť ako môžeme pomocou družíc monitorovať najrôznejšie zmeny, ako napríklad zmeny klímy, krajinnej pokrývky, oceánov a mnoho ďalšieho.  Družice a pozorovania ktoré poskytujú, hrajú v dnešnej dobe zásadnú úlohu pri monitorovaní počasia,  poľnohospodárskych prácach, zmien v zástavbe, ale aj pri rôznych prírodných katastrofách. Kurzy Vás naučia základy a využitie týchto dát v bežnom živote, prípadne v rámci Vašich podnikateľských zámerov. Kurzy sú jednoduché a oboznámia Vás so základnými pojmami, o tom ako satelity data zbierajú, typy dát ktoré družice poskytujú na rôznych vlnových dĺžkach, či pomocou radaru. Kurzy obsahujú aj prípadové štúdie pre inšpiráciu.

 

Obr.1: Družica Sentinel-2B (ESA)

 

Na portáli futurelearn.com, ESA poskytuje niekoľko online kurzov zdarma:

 

Na rovnakom portáli svoj online kurz poskytuje aj EUMETSAT:

 

V októbri začína aj veľmi zaujímavy kurz spolufinancovaný Nemeckou vesmírnou agentúrou (DLR) a Európskou vesmírnou agentúrou s názvom Radar Remote Sensing. Ako názov napovedá kurz je zameraný najmä na spracovanie dát z radarových pozorovaní. Registrovať sa môžete už teraz na adrese https://eo-college.org/.

 


Trailer k „radarovému“ kurzu s názvom „Echoes in Space“

 

Na záver by sme radi upozornili na dátum 4. októbra 2017. V tento deň na pražskom ČVUT sa bude konať tréningový workshop so zameraním na spracovanie a využitie dát z družicových pozorovaní Zeme. Workshop je určený na pracovné tímy. Toto podujatie organizuje ESA Business Incubation Centre Prague pod hlavičkou iniciatívy EO ClimLab.

 

 

Zdroje:

  • http://eoclimlab.eu/eovation-agriculture-training-workshop/
  • https://www.futurelearn.com/partners/eumetsat
  • https://www.futurelearn.com/partners/esa
  • https://spacewatchme.com/wp-content/uploads/2017/03/sentinel-2b-copyright-airbus-ds-gmbh.jpg