Prednáška: Na koniec vesmíru

   

Hvezdáreň v Partizánskom pri príležitosti 30. výročia svojej činnosti ponúka širokej verejnosti prednášky

Na koniec vesmíru

prednáša rodák z mesta Partizánske, doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., astrofyzik a popularizátor vedy z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Planétky, možná hrozba

Prednáša objaviteľ planétky 25 384 Partizánske, z astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Ondřejove, Mgr. Peter Kušnirák.

Kedy : 21. septembra 2018

od 18:00 hod.

vo hviezdnej sále Hvezdárne v Partizánskom

Viac informácii ma č. tel. 038/7497108