Unikátna možnosť získať miesto v Copernicus Accelerator pre váš start-up

Európska komisia momentálne hľadá nové star-upy pre Copernicus Accelerator. V tomto programe dostane 50 startupov z krajín EU, Nórska a Islandu možnosť rozvinúť svoje podnikanie pod na mieru ušitým mentoringom. Prihlásiť sa môžu všetky firmy s unikátnym a inovatívnym nápadom, ktorý sa zaoberá problémom, kde riešenie využíva dáta z pozorovania Zeme, konkrétne zo systému Copernicus.

Zdroj: Copernicus Accelerator

Mentoring pre vybrané start-upy zahŕňa:

 • Rok koučovania s osobným mentorom.
 • 2 tréningové bootcampy na 2 rôznych miestach v Európe, všetky náklady hradené EU. Prvý tréning sa bude konať v rámci európskeho týždňa vesmíru, EU Space Week, v Marseille 3.-4. decembra 2018.
 • Online biznis kurzy.
 • Dedikovaný newsletter informujúci o všetkých relevantných príležitostiach v tejto oblasti.
 • Prístup k najväčšej sieti start-upov zaoberajúcich sa geopriestorom v Európe.

Copernicus Accelerator Vám pomôže s vytvorením podnikateľského plánu, získaním prvých zákazníkov, networkingom, získaním kapitálu a mnohým iným, podľa toho čo váš start-up potrebuje v dnešnom stave.

Kto sa môže prihlásiť

Copernicus Accelerator je otvorený pre start-upy ktoré:

 • Používajú dáta zo systému Copernicus vo svojich produktoch alebo službách.
 • Pochádzajú z krajín zapojených do programu Copernicus (EU28, Island, Nórsko).
 • Nie sú staršie ako 3 roky, alebo budú do roka založené.
 • Majú odporúčanie od existujúcej firmy so skúsenosťami alebo záujmom v oblasti pozorovania Zeme.

Firmy, ktoré už v tomto programe boli v minulých rokoch sa nemôžu zapojiť s rovnakým podnikateľským nápadom.

Použitie služby Copernicus DIAS (Data and Information Access Service) bude brané ako výhoda.

Ako sa prihlásiť

Registrujte sa online na webe https://copernicusaccelerator.awardsplatform.com a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na „Apply“, vypíšte formulár a nasledujte odkaz v potvrdzovacom e-maily.
 2. Opíšte Váš hlavný produkt alebo službu jednou vetou.
 3. Nahrajte Vašu krátku prezentáciu vo formáte PDF.
 4. Vložte odkaz na Vaše video kde predstavíte Váš tím a nápad počas maximálne 2 minút.
 5. Nahrajte odporúčací list vo formáte PDF.
 6. Obdržíte potvrdzujúcu správu.

Možnosť prihlásiť sa je do 15. septembra 2018, 23:59 CEST.

Čo sa bude diať ďalej

Po prihlásení sa do Copernicus Accelerator bude Vaša prihláška verifikovaná a zhodnotená na základe spôsobilosti a potom predložená pred komisiu. Komisia pozostáva zo šiestich členov, ktorí majú široké skúsenosti ako investori a sú odborníkmi na inovácie a systém Copernicus. Hodnotiť sa bude podľa nasledujúcich kritérií:

 • Technológia: Inovatívnosť produktu alebo podnikateľského modelu, pridaná hodnota pre užívateľov, technologická uskutočniteľnosť
 • Podnikateľský ťah: Dopyt na trhu, zohľadnenie požiadaviek užívateľov, stratégia speňaženia
 • Tím: Balansovaná kompozícia tímu, motivácia a odovzdanie sa projektu, skúsenosti a expertíza

Ďalšie informácie

Akékoľvek ďalšie informácie a podrobné postupy a kontakty v prípade otázok nájdete na webových stránkach akcelerátora: https://accelerator.copernicus.eu/opencall/#open-call-for-start-ups

Zdroj: https://accelerator.copernicus.eu/