Near Space Conference aj v roku 2018

Aj tento rok sa Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) zúčastní konferencie venovanej technológiám a experimentom, ktoré sa vykonávajú na hranici vesmíru. Táto konferencia sa koná v rámci projektu „Citizen science close to space“. Projekt je kofinancovaný medzinárodným vyšehradským fondom.

Konferencia má za cieľ spojiť amatérov a nadšencov z oblasti stratosférických technológii, amatérskych konštruktérov rakiet, či iných technológii spojených so skúmaním našej planéty či vesmíru. Taktiež ponúka unikátnu príležitosť nadobudnúť kontakty a vedomosti od kolegov z krajín V4 a upevniť tak vzťahy s našimi susedmi. Už minulý rok sa naša organizácia do tejto konferencie zapojila a mali sme pre záujemcov pripravený workshop o vypúšťaní a práci so stratosférickou sondou. Tento rok sa na našom workshope budeme venovať využitiu IoT technológií v týchto aplikáciách. Taktiež, ako aj minulý rok bude vypustený balón s medzinárodným nákladom. Okrem tradičných sond bude na balóne umiestnený aj unikátny experiment s názvom miniSAT. Jedná sa o miniatúrne experimenty vložené do plastového vajíčka, ktoré poznáme ako obal hračky zo známeho čokoládového vajíčka s prekvapením. Takýchto experimentov bude na palube tisíc.

Konferencia sa bude konať 22. septembra 2018 v poľskom meste Toruń.

Počas konferencie sa budú konať prednášky od uznávaných expertov, ako je napríklad Bill Brown, ktorý je považovaný za pôvodcu moderných amatérskych stratosférických balónov s využívaním HAM rádio technológii. Okrem prednášok sa budú konať aj workshopy zamerané na rôzne projekty, kde bude možnosť dozvedieť sa novinky z tejto oblasti, či naučiť sa základy o vypúšťaní stratosférických sond.

Registrácia je otvorená širokej verejnosti. Ďalšie informácie ohľadom programu a organizácie konferencie sú na odkazoch uvedených nižšie.

Stránky konferencie: http://nearspace.pl/ 

Stránky projektu: http://mlynwiedzy.org.pl/near-space-conference-2018/

Stránky fondu: www.visegradfund.org

Projekt je spolufinancovaný  Českou, Maďarskou, Poľskou a Slovenskou vládou cez vyšehradské granty z Medzinárodného vyšehradského fondu. Úlohou týchto fondov je podporiť myšlienky  udržateľnej regionálnej kooperácie v strednej Európe.