Výstava Above and Beyond v Prírodovednom múzeu v Bratislave

V Prírodovednom múzeu v Bratislave sa pri príležitosti osláv 100. výročia založenie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) koná výstava s názvom Above and Beyond / Storočie astronomických objavov. Jedná sa o putovnú výstavu z dielne samotnej IAU, ktorá mal svoju premiéru na tridsiatom Generálnom zhromaždení IAU vo Viedni a jej prvá svetová zastávka je u nás v Bratislave. Jednotlivé exponáty priblížia návštevníkom posledných 100 rokov astronomických objavov a úspechov od založenia IAU po súčasnosť aj s malým pohľadom do budúcnosti.

Tematicky je výstava zameraná na tri otázky: Aká je veľkosť a štruktúra vesmíru? Existuje život mimo Zeme? Aké telesá sú hviezdy, prečo a ako svietia, čo sa stane, keď zomrú? Odpovede na tieto otázky hľadali ľudia pred sto rokmi a hľadajú ich do teraz. Prichádzajú aj otázky o samotnom vesmíre a smerovaní vedy v najbližších rokoch. Taktiež sa snaží poukázať na potrebu podpory a zlepšenia využitia astronómie ako nástroja na vzdelávanie.

Credit: IAU

Výstavu je možné navštíviť v Prírodovednom múzeu, Vajanského nábrežie 2, Bratislava od 23.10. do 30.12. 2018

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Prírodovedného múzea alebo na stránkach Medzinárodnej astronomickej únie.

http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=above-and-beyond-storocie-astronomickych-objavov

https://www.iau-100.org/above-and-beyond-in-bratislava?fbclid=IwAR3BDGCgrNvwKnjJsVnK7kU3briT0W9Z5tqLdWcs_a1dRtbWIQYSU7F_htg

https://100exhibit.iau.org/