Slovensko bude súčasťou budúcich simulovaných misií na Mesiac a Mars


Po zrušení šiestej simulovanej misie na Mars pod záštitou NASA a Havajskej Univerzity vo februári tohto roku, sa bude najbližšia plánovaná misia, tentoraz na Mesiac, organizovať v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií na stanici na Havaji, a vedúcu misie organizovanej ESA, prijala slovenská astrobiologička Dr. Michaela Musilová.

Michaela Musilová
Kredit: SOSA


Pôvodná simulovaná misia na Mars, ktorá mala trvať osem mesiacov v tomto roku, sa predčasne prerušila kvôli nehode člena tímu. Do posádky tejto misie ako vedúcu výskumu, vybrali na základe celosvetovej súťaže, astrobiologičku Dr. Michaelu Musilovú.
Ďalšia misia mala začať neskôr v r. 2018, ale nedávno sa NASA rozhodla, že tento rok už s misiami pokračovať nebude. Tak isto sa majiteľ simulovanej vesmírnej stanice, pôvodne určenej len pre simulované misie na Mars, rozhodol umožniť výskum spojený aj s misiami na Mesiac. Musilovej ponúkol úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií. Simulované misie na Mesiac začnú už v novembri 2018 a budúci rok bude Musilová vedúca misie organizovanej ESA.

Rozhodnutie NASA, že nebude môcť v najbližšom roku financovať ďalšiu misiu z bezpečnostných dôvodov, prispelo k zmenám, ktoré sa dotýkajú nielen vesmírnych simulácií, ale aj Slovenska. Majiteľ simulovanej vesmírnej stanice na Mauna Loa, od ktorého si NASA stanicu prenajímala, sa rozhodol využiť pauzu v dlhodobých simulovaných misiách na stanici, pre umožnenie výskumu spojeného s misiami na Mesiac. Musilovej, ktorú poznal z čias šiestej NASA misie, ponúkol úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií, ktoré sa budú odohrávať na havajskej stanici. Prvé simulované misie na Mesiac sú plánované pre koniec novembra 2018. Musilovú tiež požiadali, aby viedla simulovanú misiu na Mesiac organizovanú ESA vo februári 2019.

MDRS – Mars Desert Research Station, Hawaii
Kredit: MDRS


Aj naďalej plánujem spájať svoje aktivity a svoj výskum so Slovenskom. Na šiestu NASA misiu mal pôvodne poputovať slovenský rover, ktorý bol kompletne vyvinutý na Slovensku firmou RoboTech Vision s.r.o. v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Namiesto toho bude rover súčasťou ESA misie budúci rok a v novembri tohto roku bude otestovaný v ESA stredisku ESTEC v Holandsku. Rover má pomôcť mojej posádke s niekoľkými vedeckými a technickými prácami, vrátane snímania terénu pre vedecké účely a zberu vzoriek. Dáta z rovera budú k dispozícií pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) pre ich bakalárske a diplomové práce”, hovorí slovenská astrobiologička, Dr. Michaela Musilová. Musilová pôsobí ako hosťujúca profesorka na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚFJI) na FEI STU. Plánuje spraviť aj niekoľko prednášok na FEI STU zo simulovanej stanice pred, počas aj po misií. Budú súčasťou plánovaného vyučovania kozmického inžinierstva na univerzite.

Michaela Musilová na FEI STU, kde pôsobí ako hosťujúca profesorka
Kredit: FEI STU


Misie sa tiež zúčastní experiment, ktorý vyhrá v druhom kole súťaže Misia Mars, ktorú organizovali Slovenské Elektrárne v spolupráci so SOSA. Finále tejto súťaže sa odohrá 12. decembra v Energolande. Najlepších päť tímov stredoškolských študentov z celého Slovenska bude prezentovať svoje experimenty pred odbornou porotou. Na konci podujatia budú vyhlásení víťazi, ktorí budú mať päť týždňov na prípravu experimentu pre ESA misiu”, dodáva Musilová. Počas misie budú môcť dávať pokyny posádke o tom, ako majú realizovať experiment, a neskôr budú môcť využiť dáta z experimentu na škole. Medzi ceny pre víťazov druhého ročníka Misie Mars patrí, okrem iného, aj exkurzia do CERNu vo Švajčiarsku.

Rover z dielne RoboTech Vision s.r.o.
Kredit: robotechvision.com


Pôvodné plány NASA pre misie na Mars číslo 6. a 7.

NASA misia číslo 6. mala trvať osem mesiacov – od 15. februára do 14. októbra 2018. Mala sa odohrať 2500 metrov nad morom na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch (USA), kde je terén veľmi podobný povrchu Marsu. Štvorčlenná posádka mala byť celý čas uzatvorená v dóme s priemerom 11 metrov. Okrem dómu bol k dispozícií aj sklad, kde sa nachádzali zásoby vysušeného astronautského jedla, vody a iných dôležitých zásob potrebných pre prežitie na „Marse“ počas 8 mesiacov. Von do terénu mohli takzvaní „marsonauti“ ísť len v simulovaných skafandroch. NASA a výskumníci z celého sveta chceli pozorovať, ako sa vyvíjajú vzťahy v posádke a s riadiacim centrom „na Zemi“ počas náročných podmienok misie. To znamená, znášanie odlúčenia od blízkych, strata súkromia, osobná interakcia len s troma ďalšími členmi posádky, limitované životné podmienky a riešenie množstva problémov, ktorým ľudia raz budú musieť čeliť na červenej planéte. Okrem psychologického výskumu, sa na Misii malo robiť približne 20 rôznych výskumných vedeckých a technologických projektov, ktoré mala Musilová na starosti.

Posledná selfie posádky pred začiatkom simulovanej misie na Marse
Kredit: Michaela Musilová


Na začiatku misie ale došlo k niekoľkým krízovým situáciám, ktoré viedli k tomu, že sa jeden člen posádky vážne zranil. Musel byť evakuovaný do nemocnice a misiu museli organizátori prerušiť, pretože misia nemohla pokračovať len s trojčlennou posádkou. Po prepustení zraneného člena posádky z nemocnice, sa mala misia opäť začať behom niekoľkých dní. Medzičasom sa však iný člen posádky rozhodol odstúpiť, čo spôsobilo, že misia musela byť definitívne zrušená kvôli nízkemu počtu členov posádky.
Organizátori pôvodne plánovali aj ďalšiu misiu čislo 7. neskôr v r. 2018. Spustili nábor nových členov a preto Musilová musela zostať pracovať v USA. Keby odišla, prepadli by jej víza a nemohla by sa vrátiť absolvovať ďalšiu misiu počas nasledujúcich dvoch rokov. Počas tohto obdobia Musilová pracovala ako hosťujúci výskumník pre Kanadsko-francúzsko-
havajské observatórium, ktoré je súčasťou medzinárodných Mauna Kea observatórií na Havajských ostrovoch. Popri tom naďalej pôsobila ako hosťujúca profesorka na ÚFJI, FEI STU ako aj predsedníčka SOSA.

Michaela Musilová pri práci na Kanadsko-francúzsko-havajskom observatóriu
Kredit: Michaela Musilová