20 rokov po – možnosti zapojenia sa SR do vesmírnych projektov ESA

EDIT: Kvôli obmedzenej kapacite konferenčných priestorov, organizátor ukončuje registráciu na podujatie: „20 rokov po – možnosti zapojenia sa SR do projektov ESA“. Ďakujeme za pochopenie.

Pri príležitosti 20. výročia letu prvého slovenského kozmonauta Ivana BELLU do vesmíru a realizácie vesmírnej misie ŠTEFÁNIK, sa uskutoční konferencia 20 rokov PO – možnosti zapojenia sa SR do vesmírnych projektov ESA.

Na tejto konferencii sa zúčastnia hostia z 10 európskych krajín, vrátane 15 kozmonautov z ktorých mnohí aj osobne prispeli k úspechu misie ŠTEFÁNIK. Aktuálnej problematike sa v rámci konferencie budú venovať viacerí predstavitelia akademickej obce, odbornej verejnosti z príslušných štátnych a neštátnych inštitúcií, organizácií a združení.

Slovenská republika je platným členom prístupového programu ESA PECS.
Zdroj: sosa.sk

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu a priestor k diskusii o doteraz vykonaných krokoch na ceste k plnohodnotnému členstvu v ESA, o reálnych možnostiach zapojenia intelektuálnych a technologických kapacít Slovenska do projektov ESA v prospech rozvoja vedomostnej spoločnosti a využitia oblasti ľudskej činnosti s vysokou pridanou hodnotou.

Program konferencie:

13:30 – 13:50  Registrácia účastníkov konferencie

14:00 – 14:05  Zahájenie konferencie – plk. gšt. v. v. Ing. Jozef TAKÁCS, PhD., prezident SLZ

14:05 – 14:15  Krátky dokumentárny film z letu prvého slovenského kozmonauta

14:15 – 14:20  Privítanie účastníkov konferencie – plk. gšt. v. z. Ing. Ivan BELLA, letec-kozmonaut  SR

14:20 – 14:35  Prezentácia – Ing. Jana ROVŇANOVÁ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

14:35 – 14:50  Prezentácia – RNDr. Aleš KUČERA, CSc., Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

14:50 – 15:15  Prestávka na občerstvenie

15:15 – 15:30  Prezentácia – Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M., Letecká fakulta Technickej univerzity Košice

15:30 – 15:45  Prezentácia – Mgr. Jiří DUŠEK, PhD., Hvězdárna a planetárium Brno, ČR

15:45 – 16:00  Prezentácia – Mgr. Tomáš HROZENSKÝ, PhD., Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku

16:00 – 16:15  Prezentácia – Jakub KAPUŠ, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

16:15 – 16:30  Prezentácia, European Space Agency – TBD

16:30 – 17:00  Panelová diskusia

17:00 – 17:10  Ukončenie konferencie – plk. gšt. v. v. Ing. Jozef TAKÁCS, PhD.

17:15 – 17:40  Autogramiáda pre účastníkov konferencie – stretnutie s médiami

Informácie pre účastníkov konferencie:

Konferencia sa uskutoční dňa 20. februára 2019 v čase 14:00 – 17:00 v priestoroch hotela PARK INN by Radisson Danube v Bratislave (Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava).

Hlavným rokovacím jazykom konferencie bude slovenský jazyk. Vystúpenie predstaviteľa ESA bude v anglickom jazyku. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť program konferencie, doplniť alebo zmeniť prezentujúcich na základe ich požiadaviek.

Hotel PARK INN nedisponuje s dostatočnými parkovacími kapacitami vo svojich priestoroch.  Vzhľadom na svoje umiestnenie v centre mesta je taktiež výrazne obmedzené parkovanie osobných automobilov  v bezprostrednom okolí.

Ivan BELLA ako hostiteľ a Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika ako organizátor podujatia sa tešia na Vašu účasť!