Už 10 rokov meníme sny na skutočnosť

Rok 2019 je plný významných vesmírnych výročí. Okrem 20. výročia vesmírnej misie Štefánik, kedy sa z kozmu na planétu Zem pozrel aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, oslávime tento rok aj 10. výročie založenia nášho občianskeho združenia.

Vytvorili sme priestor, ktorý spája študentov, výskumníkov, amatérov – ľudí rôzneho veku a vzdelania, no so spoločnou vášňou, ktorou je vesmír. Pretože veríme, že vzbudiť záujem o vedu a techniku v mladých ľuďoch je nesmierne dôležité pre pokrok našej krajiny.

Už od vzniku v roku 2009 je vytúženým cieľom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Darí sa nám to napríklad technologickým projektom družice skCUBE, ktorá sa zapísala do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre.

Medzi ďalšie zaujímavé projekty patria napríklad stratosférické balóny, suborbitálna raketa ARDEA, growbox, či simulátor kozmických letov. Prostredníctvom realizácie týchto, na naše pomery spočiatku odvážnych myšlienok, ale i rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých sa snažíme ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.

A JE TO TU ZAS

Pomaly ale isto k nám prichádza jar a s nastávajúcim marcom aj podávanie daňových priznaní. Pre väčšinu z nás je to možno otravná povinnosť, no práve vďaka tomu článku z toho budete mať snáď aspoň trochu radosť.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie.

MÁ TO ZMYSEL

V roku 2018 sme oslávili rok družice skCUBE vo vesmíre, zorganizovali prvý vesmírny festival na Slovensku SPACE FEST, zúčastnili sa desiatok popularizačných akcii a udalostí. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali česť pomáhať.

AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod:

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odoslať daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.

Údaje našej organizácie sú nasledovné:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 421 784 01
Sídlo: Ilkovičova 3, Bratislava 812 19
Bankové spojenie: SK37 8330 0000 0­029 0007 1671
Kontakt: info@sosa.sk

Dobrovoľníci, ktorí s nami v roku 2018 spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám  radi vystavíme.

Toto je naša cesta ku hviezdam a vaše 2% sú pre nás raketovým palivom! Ďakujeme!

Per Aspera Ad Astra