Súťaž SKÚS POKUS 3

Vydavateľstvo Expol Pedagogika v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a ďalšími partnermi pre Vás pripravili 3. ročník súťaže SKÚS POKUS!

V čom súťaž spočíva?

Vašou úlohou bude vymyslieť a realizovať pokus z predmetov chémia, fyzika alebo biológia. Využívať môžete všetky bežne dostupné suroviny, látky, produkty, jednoducho čokoľvek Vám len napadne!

Nezabudnite Vaše majstrovské dielo natočiť na maximálne 4 – minútové video a spolu so zaujímavou fotografiou z tvorby pokusu ho cez voľne dostupnú úschovňu prihlásite do súťaže.

Súťaž vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí odborná porota a verejnosť na tejto stránke od 23. apríla 2019.
Nezabudnite, vašej kreativite sa medze nekladú!.

Kto sa môže zúčastniť?

Žiaci 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorí vytvoria družstvá pozostávajúce minimálne z dvoch a maximálne z ôsmich osôb.

Prečo sa zapojiť?

Prínos pre žiaka

Žiaci zažijú plno zábavy, hodnotne využijú čas a zapoja svoju kreativitu, pričom sa naučia vnímať prírodovedné vedy všade okolo nich. Získajú nové vedomosti a skúsenosti, naučia sa prezentovať svoje pokusy a pracovať v tíme.

Ocenení žiaci získajú diplom od vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, hodnotné ceny a tiež sa zúčastnia na záverečnom vyhodnotení, kde ich čakajú ďalšie prekvapenia.

Prínos pre školu

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky zľavu 50 % na nákup Cvičebníc chémie, pracovných zošitov Fyzika a pracovných zošitov Biológia z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstevnou zľavou).

Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa samostatné ocenenie.

A čo je ďalšie veľké plus, dozvedia sa o vás ostatní – súťaž bude promovaná na facebooku, YouTube, www.expolpedagogika.sk a na najväčšom portáli pre pedagógov – www.skolskyportal.sk.Kto sa stane výhercom?

Pripravili sme pre vás dve kategórie – Ocenenie vydavateľstva ExpolPedagogika a Ocenenie verejnosti, v ktorých výhercovia na prvých troch miestach v každom predmete získajú vecné ceny a zúčastnia sa záverečného slávnostného vyhodnotenia.

Z kategórii Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA vyberie v každom predmete troch výhercov odborná porota v zložení:
Predsedníčka poroty: RNDr. Michaela Bugeľová – CHÉMIA
Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
PaedDr. Mária Uhereková, PhD. – BIOLÓGIA
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. – FYZIKA
PhDr. Sylvia Radvanská, šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

V kategórii Ocenenie verejnosti určí jedného výhercu v každom predmete počet hlasov od publika hlasujúceho za pokusy na stránke www.expolpedagogika.sk.

Kedy bude súťaž prebehať?

Vyhlásenie súťaže a začiatok posielania súťažných príspevkov: 1. február 2019
Ukončenie posielania príspevkov: 7. apríl 2019
Uverejnenie súťažných príspevkov na sociálnych sieťach a internete: 23. apríl 2019 – 13. máj 2019
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 29. mája 2019