Výzva ministerke školstva: Bude Slovensko naďalej súčasťou Európskej vesmírnej agentúry?

Skupina deviatich súčasných aj bývalých mladých slovenských stážistov a výskumníkov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) odovzdala vo štvrtok 28. februára 2019 otvorený list s názvom „Verejná výzva na pokračovanie spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou“, adresovaný ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martine Lubyovej. Jeho hlavným cieľom je vyzdvihnúť prínosy spolupráce SR s ESA a poukázať na názor, že absencia akejkoľvek formy zapojenia SR v ESA krajine uškodí. Súčasná dohoda o spolupráci SR s ESA vyprší v roku 2020, ďalšie plány spolupráce po tomto období sú nejasné.

Slovensko je v súčasnosti spolupracujúcou krajinou ESA, a teda nie je plnou členskou krajinou ESA. SR je tak poslednou krajinou V4 a medzi poslednými krajinami EÚ, ktoré nepatria medzi 22 členských štátov ESA, pričom napríklad Česká republika minulý rok oslávila 10. rok plného členského statusu v ESA. Ako občania spolupracujúcej krajiny ESA sa Slováci môžu uchádzať len o stáže a post-doktorandské príležitosti – pracovné pozície na plný úväzok sú dostupné len pre členské štáty. Rovnako je zapojenie slovenských firiem do projektov ESA obmedzené len na tzv. PECS projekty – teda projekty programu pre európske krajiny spolupracujúce s ESA.

V rámci podpory listu boli oslovení zástupcovia univerzít, vedeckej komunity, priemyslu, a občianskych združení. Spoločným znakom signatárov je hlavne aktivita v slovenskom vesmírnom sektore, predchádzajúca práca na ESA projektoch (najmä na spomínaných PECS projektoch) alebo iná forma spolupráce s ESA. Medzi zastúpené inštitúcie patrí Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA), súkromné firmy a mnoho ďalších. List svojím podpisom podporil aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, a to presne v deň 20. výročia misie Štefánik – jeho letu do vesmíru.

Znenie listu vrátane celých zoznamov signatárov a iniciátorov možno nájsť na: https://medium.com/@peter.vanik.sk/v%C3%BDzva-na-pokra%C4%8Dovanie-spolupr%C3%A1ce-sr-s-eur%C3%B3pskou-vesm%C3%ADrnou-agent%C3%BArou-5213deb478d7