Galileo Masters 2019 – Európska súťaž hľadá aplikácie družicovej navigácie

Galileo Masters (minulé roky s názvom European Space Navigation Competition) je európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo začala svoj už v poradí 16. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v rôznych výzvach o celkovej hodnote 1 milión EUR.

Technológie družicovej navigácie sa stávajú nenahraditeľné v rýchlo nastupujúcich odvetviach ako je multimodálna logistika, internet vecí (IoT), komunikácia stroj – stroj , drony a iné bezpilotné prostriedky či inteligentné mestá. Autori najinovatívnejších a najprepracovanejších ideí tak dostávajú príležitosť ich s pomocou partnerov súťaže transformovať v kvalitné produkty pripravené na uvedenie na trh. Okrem finančnej odmeny víťazi získajú možnosť využiť technické, podnikateľské a právne poradenstvo pre realizáciu svojich business plánov a využiť sieť európských inkubátorov. V tomto roku sa do súťaže taktiež zapojila aj Európska komisia prostredníctvom svojho nástroja E-GNSS Accelerator, ktorý napomáha financovaniu a inkubácii tých najlepších nápadov. Ďalšími sponzormi súťaže sú v roku 2019 Európska vesmírna agentúra (ESA), Agentúra GSA, Nemecká agentúra pre letectvo a kozmonautiku (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a dátových sietí (BMVI) a ďalší partneri.

Základnou podmienkou pre prihlásenie do súťaže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicovej navigáce s dôrazom na európsky systém Galileo. Prihlásiť sa môžu začínajúce aj zavedené súkromné firmy, zapálení jednotlivci, študenti či čerství absolventi vysokých škôl. Ďalej výskumné týmy a podobne. Návrh sa môže nachádzať vo fáze nápadu, rozvinutého systémového riešenia či prototypu v ľubovolnej fáze vývoja.

Návrhy budú hodnotené odbornou porotou podľa rady kritérií, pričom medzi najvýznamnejšie patrí vzťah k družicovej navigácii, technická uskutočniteľnosť, potenciál k uplatneniu na trhu a ošetrenie právnych aspektov a rizík.

Každý návrh najprv prechádza vyhodnotením v regionálnom kole, ktoré si navrhujúci zvolia podľa vlastného výberu. Víťazovia regionálnych kôl postupujú do finále súťaže, kde bude jeho víťaz predstavený na slávnostnom galavečeri. Okrem hlavnej výhry sa každý návrh môže uchádzať o jednu špeciálnu cenu, ktorú udeľujú sponzori súťaže, a medzi nimi je aj zvláštna cena pre návrhy univerzitných týmov (The University Challenge) a ocenenie pre najlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

Na Slovensku sa regionálne kolo v tomto roku opäť nepodarilo zorganizovať. Najbližšia regionálna cena o ktorú sa môžu súťažiaci uchádzať organizuje Česká republika. Práve prebieha regionálne kolo súťaže, ktorého víťazi získajú možnosť využiť ponuku služieb Agentúry pre rozvoj podnikania a investíc – CzechInvest v celkovej hodnote až 4000 EUR. Podrobný popis ponúkaných služieb nájdete v dokumente na tomto odkaze.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) ponúka záujemcom o zaslanie súťažného nápadu konzultáciu, technické poradentstvo a zázemie pre realizáciu. Pre bližšie informácie prosím kontaktuje Jakuba Kapuša, emailový kontakt: jakub.kapus (zavináč) sosa.sk alebo píšte na email info (zavináč) sosa.sk .

Vaše nápady môžete prihlasovať a priebežne ukladať v databázi súťaže ESNC do 31. júla 2019.

Zdroje: