Pozvánka: Konferencia „VÝZKUM | INOVACE | APLIKACE – od stratosféry na oběžnou dráhu a zpět“


PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ?

Srdečne vás pozývame na jednodňovú pracovnú konferenciu určenú najmä pracovníkom v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácii, vrátane zástupcov malých a stredných firiem, ale i ďalším záujemcom o zaujímavú a rozvíjajúcu sa oblasť výskumu stratosféry, využitie extrémnych podmienok stratosféry pre testovanie kozmických technológií, výskum tejto problematicky dosiahnuteľnej časti zemskej atmosféry a tiež problematiku nanosatelitov. V priebehu akcie organizátori predstavia možnosti spolupráce v oblasti špeciálneho vzdelávania, technických a technologických záležitostí vo vyššie spomínaných oblastiach. Vítanými účastníkmi sú študenti stredných a vysokých škôl vrátane doktorských študijných oborov z oboch strán hranice, so záujmom o techniku, technológie, vedu, výskum a inovácie.

MIESTO A ČAS KONANIA

Akcia sa uskutoční 25.7.2019 od 10:30 hod v konferenčných priestoroch Mendelovej univerzity v Brne, v objekte M na ulici Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
Konferencia sa koná v rámci projektu Společně mezi Zemí a vesmírem spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů.

Svoju účasť, prosím, potvrďte do 24. 7. 2019 na e-mailovej adrese marketa.ryvolova@seznam.cz.

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCIE

10:30 – 10:45 Úvodné slovo
Vojtěch Adam, vedúci Ústavu chémie a biochémie AF MENDELU a prorektor pre tvorivú činnosť Mendelovej univerzity Brno, držiteľ ERC grantu

10:45 – 11:00 Predstavenie projektu a jeho cieľov
Libor Lenža, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

11:00 – 11:30 Analytická chémie na Zemi a mimo nej: čo treba brať v úvahu?
Markéta Vaculovičová, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno

11:30 – 12:00 ESA BIC – podpora začínajúcich firiem vo vesmírnom priemysle
Markéta Filipenská, ESA BIC Brno

12:00 – 12:30 Stratosféra – co vše v ní můžeme najít
Libor Lenža, Ústav chémie a biochémie AF MENDELU Brno a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

12:30 – 13:30 Prestávka a drobné občerstvenie

13:30 – 14:15 Vidíme aj vaše mesto
Roman Bohovic, World from Space

14:15 – 15:00 Mise satelitu Ariel – výprava za chemií exoplanet, česká účast a výzkumné cíle
Martin Ferus, vedúci Oddelenia spektroskopie, Ústav fyzikálnej chémie J. Heyrovského, v.v.i. Praha

15:00 – 15:40 Stratosféra – vesmírne laboratórium na dosah ruky
Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

16:00 – 17:00 Stretnutie projektového tímu SMZV
plánovanie realizácie a aktivít projektu, možnosti zapojenia sa ďalších subjektov, plánované akcie