Pozvánka na PECS 5th Call Briefing Day

Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie piatej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i podnikateľské subjekty.

Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár – „PECS 5th Call Briefing“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií Vašich možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutoční dňa 19. septembra 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 2.poschodie.

Predbežný program:

8:30-9:00       Registrácia

9:00-12:30      Brífing ESA o podmienkach 5. výzvy PECS + všeobecná diskusia

12:30-13:15     Obedová prestávka

13:15-17:00     Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na toto podujatie a požiadať Vás o :

  • potvrdenie Vašej účasti
  • potvrdenie Vášho prípadného záujmu o osobnú konzultáciu s určením projektového zámeru

najneskôr do 12.septembra 2019 prostredníctvom nasledovného elektronického formulára.


Zdroj: http://slovak.space/pozvanka-na-pecs-5th-call-briefing-day/