Pozvánka: Workshop „NA HRANICIACH KOZMICKÉHO PRIESTORU“

Možnosti a príležitosti vo výskume vysokej atmosféry a testovanie materiálov v podmienkach blízkych kozmickému priestoru.


Pozývame vás na workshop zameraný na predstavenie výhod stratosféry ako miesta s podmienkami blízkymi kozmickému priestoru. V rámci akcie tiež predstavíme doterajšie úspechy a skúsenosti a samozrejme bude k dispozícií aj priestor pre diskusiu ohľadom technologických riešení, experimentov a ďalších možností.

Udalosť je určená záujemcom z radov študentov stredných aj vysokých škôl, ale na svoje si určite prídu aj zástupcovia odbornej verejnosti, inovačních firiem a zástupcovia univerzít.

INFORMÁCIE

Workshop sa koná v Zlíne (Česká republika) dňa 14. 11. 2019 od 10:00 do 16:00 hod v priestoroch 14|15 Baťovho inštitútu, 2. poschodie budovy 15, sála B.

Záujemcov o účasť prosíme o registráciu na e-mail libor.lenza@astrovm.cz nejneskôr do 12. 11. 2019. Stačí uviesť meno, priezvisko a organizáciu / firmu / školu.

PROGRAM

10:00 – 10:15
Úvod a úvodná poznámka – moderné technológie v dnešnom svete
Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

10:15 – 11:00
3D tlač – princíp, prax a budúcnosť
Jan Zítka, Mendelova univerzita v Brně, AF, Ústav chemie a biochemie a CEITEC, VUT Brno

11:00 – 11:45
Technológie pre kozmickú i pozemskú budúcnosť
Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

11:45 – 12:15
Pikobalóny prakticky a ich využitie
Jakub Nagy, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

12:15 – 12:45 Prestávka a drobné občerstvenie

12:45 – 13:30
Ako sa uživiť vo vesmíre – pomôže CRISPR technológia?
Dalibor Húska, Mendelova univerzita v Brně, AF, Ústav chemie a biochemie

13:30 – 14:15
UV žiarením indukované reakcie a ich možné aplikácie
Lukáš Nejdl, Mendelova univerzita v Brně, AF, Ústav chemie a biochemie a CEITEC, VUT Brno

14:15 – 15:15
Stratosférické balóny prakticky – vývoj, výskum, experimenty (skúsenosti z desiatok stratosférických letov)
Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

15:15 – 16:00
Vybrané javy vo vysokej atmosfére a ich pozorovanie
Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

ORGANIZÁTORI

Libor Lenža, riaditeľ
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Jakub Kapuš, predseda
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava

Akcia je usporadúvaná v rámci malého projektu Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií (CZ/FMP/11b/01/030) spolufinancovaného z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.