Je tu opäť súťaž picoBalloon Challenge 2020!

Skúste postaviť sondu, ktorá obletí celý svet. Nepotrebujete na to ani veľa peňazí, ani roky skúseností, postačí len vaša šikovnosť.

Pikobalónová sonda z dielne člena SOSA, Jakuba Nagya


Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku súťaže pikoBalloon Challenge sa Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Hvězdárnou a planetáriom Brno rozhodli zorganizovať ju opäť. Konštruktéri samostatne, alebo v tímoch, môžu získať hodnotné finančné ceny až vo výške 1 000€!


Čo je pikobalón?

Ako pikobalón sa označuje malá elektronická sonda, zavesená na obyčajnom fóliovom balóne. Pokiaľ je skutočne ľahká, s pomocou prímačov na voľných alebo rádioamatérskych frekveciách, môžeme jej let atmosférou sledovať nasledujíce desiatky hodín, či dní. Niektorým sa dokonca podarilo obletieť celý svet, aj niekoľko krát!

„Soutěž se koná již po druhé, vnímáme ji jako motivační, pro kutily i radioamatéry. První ročník byl zkušební, letos ale půjde skutečně do tuhého. V minulém roce dorazilo na start deset týmů z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Sedmi z nich úspěšně odstartovalo a vysílalo. Bohužel, příroda byla nemilosrdná a sondy vletěly do bouřky nad Polskem. Nakonec ve vzduchu nejdéle – 7 hodin 51 minut a 44 sekund – vydržela výprava Thomase Krahna a Svena Steudteho z Německa, “  hovorí Jiří Dušek, riaditeľ Hvězdárny a planetária Brno.

Tak čo, idete do toho? Skúste takúto sondu sami skonštruovať. Keď dorazíte na štart, priviažeme vašu sondu k fóliovému balónu, ktorý sa napustí nosným plynom. Ťah balónu musí byť o niečo vyšší, než je jeho samotná hmotnosť – maximálne však 2 gramy (približne 0,019 N). Pri správnom nafúknutí sa totiž sonda dostane do výšky 8 až 10 km nad zemou a vznáša sa tam, kým ju nezničí počasie alebo neutečie nosný plyn. Môže to trvať len pár hodín, ale pokojne aj niekoľko dní, či týždňov.


Ako postupovať?

 • Zaregistrujte svoj tím e-mailom na balon@hvezdarna.cz.
 • V prihláške, prosím, uveďte mená:
  • jednotlivých členov tímu,
  • pokiaľ ste zo strednej alebo vysokej školy, tak jej názov,
  • e-mail a telefonický kontakt na šéfkonstruktéra (vedúceho) vášho tímu.
 • Uzávierka prihlášok je v utorok, 19. februára 2020 o polnoci (00:00).
 • Štartuje sa v pondelok 2. marca 2020 o 10:00 hod.


Pravidlá súťaže

 • Súťaž je určená pre jednotlivcov aj družstvá, každý prihlásený (jednotlivec alebo družstvo) môže skonštruovať a vypustiť 1 sondu.
 • Balóny budú postupne vypúšťané 2. marca od 10:00 z Hvězdárny a planetária Brno. Zmena času v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok vyhradená.
 • Všetky náklady na účasť v súťaži (stavba sondy, cesta, ubytovanie) si hradia konštruktéri, bez nároku na preplatenie zo strany organizátorov.
 • Organizátori zaistia pre súťažiacich zdarma plniaci plyn a balóny Qualatex 36”, ktoré musia účastníci použiť. Sondu nie je možné vypustiť na vlastnom balóne, vrátane vlastného plniaceho plynu.
 • Každému tímu bude pridelený 1 balón.
 • Poradie výhercov bude určovať celková doba letu.
 • Ako celková doba letu sa počíta čas od vypustenia po zaslanie poslednej správy o polohe. Pokiaľ nedôjde k prihláseniu sondy po dobu 240 hodín (10 dní), bude prehlásená za stratenú.
 • Použitá frekvencia ani komunikačný protokol nie sú organizátorom stanovené. Sonda však musí používať takú komunikáciu, aby ju bolo možné zachytiť na akomkoľvek mieste na planéte a súčastne, aby konštruktéri dodržali zákony a pravidlá telekomunikačného poriadku (rádiové frekvencie) v jednotlivých zemiach sveta.
 • Hmotnosť sondy so všetkým príslušenstvom nesmie presiahnuť 20 gramov. Sondy budú pred štartom zvážené pomocou presnej váhy. Sondy s vyššou hmotnosťou budú diskvalifikované.
 • Povinná informácia získaná zo sondy musí byť aspoň jej približná výška. Spôsob určenia je ľubovoľný.
 • Priebežne získané informácie zo sondy je účastník povinný ihneď poskytovať organizátorom súťaže.
 • Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácii v súvislosti so súťažou (bez ohľadu na to, či boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou vadou).
 • Usporiadateľ upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov a môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže a taktiež môže usporiadateľ žiadať o náhradu spôsobenej škody.
 • Účasť v súťaži je dobrovoľná. Víťazi budú vyrozumení s výsledkami po ukončení súťaže. Vyplatenie odmeny je podmienené písomným súhlasom súťažiacich.
 • V prípade nejasností alebo pochybností má rozhodné slovo riaditeľ Hvězdárny a planetária Brna. Nie je možné voči nemu podať odvolanie.


O čo sa súťaží?

 • Konstruktéri najdlhšie letiaceho balónu (posledného vysielajúceho letiaceho balónu) obdržia hlavnú prémiu vo výške 1 000 EUR (resp. ekvivalent v českých korunách).
 • Konstruktéri štyroch ďalších najdlhšie letiacich balónov obdržia ceny vo výške 200 EUR (resp. ekvivalent v českých korunách).


Súťaž organizuje Hvězdárna a planetárium Brno a SOSA – Slovak Organisation for Space Activities. Akcia je súčasťou projektu Jihomoravský kraj fandí vědě v rámci Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmonautiky.