Aj Vaše 2% chýbajú!

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie.


MÁ TO ZMYSEL

V roku 2019 sme oslávili 10. rok našej existencie, zúčastnili sa viac ako štyroch desiatok popularizačných akcii a udalostí. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali česť pomáhať.

Tento rok Slovenskej republike končí ECS s ESA – Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte. Preto je našom hlavnou úlohou a cieľom pre rok 2020 podieľať sa na tom, aby sme nezahodili túto jedinečnú šancu a stali sa plným členom ESA.


Na Slovensku máme úžasný potenciál, ktorí nám však pre nedostatok možností a príležitostí odchádza do zahraničia. Veríme však, že aj našimi aktivitami môžeme tento stav zmeniť.


AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod:

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca júna (predĺžená lehota kvôli situácií s vírusom COVID-19) oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odoslať poštou daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.


Údaje našej organizácie sú nasledovné:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 4217 8401
Sídlo: Ilkovičova 2961/3, Bratislava 812 19
Bankové spojenie: SK37 8330 0000 0­029 0007 1671
Kontakt: info@sosa.sk


Dobrovoľníci, ktorí s nami v roku 2019 spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám  radi vystavíme, stačí nás kontaktovať!


Toto je cesta ku hviezdam a vaše 2% sú pre nás raketovým palivom!

Ďakujeme!