Priebeh štartu DM-2

Stredajší štart misie DM-2 prekazilo nepriaznivé počasie, a tak sa celý proces bude opakovať dnes s plánovaným štartom o 21:22 SELČ. Pravdepodobnosť, že štart aj tentokrát prekazí počasie sa pohybuje podľa piatkovej správy na úrovni 50%, no treba dúfať, že sa to do štartu zlepší. Aby ste mali lepšiu predstavu o priebehu celého štartu, tak nižšie nájdete postupnosť, v akej bude prebiehať príprava na štart a aj jeho samotný priebeh. Budete si tak môcť lepšie vychutnať živý prenos a predpokladať, čo sa v jednotlivých časových úsekoch bude odohrávať.

Priebeh štartu DM-2

T

– 04:00:00 – Posádka sa začína prezliekať do skafandrov v Neil Armstrong Operations and Checkout Building (O&C).
Zároveň sa začína oficiálny stream NASA a SpaceX.


– 03:22:00 – Posádka opúšťa O&C, lúči sa so svojimi rodinami a nasadá do prepravných vozidiel Tesla Model X, v ktorých sa presunú k štartovacej rampe.


– 03:15:00 – Prepravné vozidlá opúšťajú areál O&C a vydávajú sa na 13,6 kilometrov dlhú cestu k rampe LC-39A.
Presun trvá približne 20 minút a vozidlá sa pohybujú priemernou rýchlosťou 40 km/h.


– 02:55:00 – Vozidlá prichádzajú k štartovacej rampe.


– 02:40:00 – Posádka sa cez prístupové rameno presúva k lodi Crew Dragon.


– 02:35:00 – Posádka nastupuje do lode Crew Dragon.


– 02:20:00 – Dochádza ku kontrolám komunikačných systémov medzi posádkou a riadiacim strediskom štartu.


– 02:15:00 – Sedadlá posádky sú upravené do polohy, v ktorej majú lepší prístup k obrazovkám a ovládaciemu panelu.


– 02:14:00 – Kontroluje sa celkový stav skafandrov a hľadajú sa možné úniky.


– 01:55:00 – Prístupový vchod do lode je uzatvorený a pomocný personál opúšťa rampu.


– 01:10:00 – Do navigačného systému lode je nahratá presná poloha Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS)


– 00:45:00 – Zohľadňuje sa pripravenosť všetkých systémov na štart a z riadiaceho strediska vychádza pokyn Go/No-Go pre tankovanie rakety.


– 00:42:00 – Prístupové rameno sa odkláňa od lode.


– 00:37:00 – Aktivujú sa systémy pre prípadný únikový systém lode.
Posádka ho má možnosť využiť v prípade, ak by sa objavili problémy počas tankovania alebo štartu. O oddelenie lode od rakety sa v takom prípade postarajú 4 motory SuperDraco, vďaka ktorým loď dosiahne rýchlosť 100 km/h za približne 0,75 sekundy.


– 00:35:00 – Letecký petrolej (RP-1) a skvapalnený kyslík (LOX) sú tankované do prvého stupňa rakety a v druhom stupni sa začína plniť nádrž pre RP-1.
LOX je do nádrží tankovaní pri teplote -207°C, pričom sa v nádržiach začne rýchlo otepľovať a premieňať do plynného skupenstva. Aby nedošlo k tlakovému výbuchu, tak sa stále veľmi chladný kyslík vypúšťa do ovzdušia, kde spôsobuje kondenzáciu vodnej pary. Tento proces sa nazýva Venting a jeho dôsledkom sú pary v okolí rakety.

Venting rakety Falcon 9


– 00:16:00 – LOX je tankovaný do druhého stupňa rakety.


– 00:07:00 – Dochádza k ochladzovaniu motorov rakety.
Materiál motorov sa tak pripravuje na prietok veľmi chladným oxidovadlom (LOX – -207 °C) a mierne studeným palivom (RP-1 – -6,6 °C). Ak by sa pohonné látky vpúšťali do motorov bez predošlého ochladzovania, tak by mohlo dôjsť k poškodeniu materiálov a zlyhaniu motorov.


– 00:05:00 – Loď Crew Dragon sa prepína na interný zdroj energie.


– 00:01:00 – Riadiaci počítač zahajuje posledné predštartové kontroly.


– 00:01:00 – Dochádza k natlakovaniu nádrží s pohonnými látkami do stavu potrebného pre let.


– 00:00:45 – Letový riaditeľ SpaceX poslednýkrát vyhodnocuje či je raketa pripravená na štart.


– 00:00:03 – Zapaľuje sa 9 motorov Merlin-1D prvého stupňa rakety Falcon 9.


– 00:00:00 – Falcon 9 Liftoff.
Raketa najprv naberá na vertikálnej rýchlosti a postupne sa nakláňa a zrýchľuje aj horizontálnom smere.

Štart Falcon 9


+00:00:58 – Moment najväčšieho dynamického namáhania rakety.
Je to jeden z najkritickejších úsekov štartu, v ktorom má raketa už pomerne vysokú rýchlosť, no zároveň sa ešte stále nachádza v hustej časti atmosféry, a teda musí odolávať najväčšiemu náporu. Hlásateľ bude pre tento moment používať termín Max Q.


+00:02:30 – Vypnutie motorov prvého stupňa rakety
Hlásateľ bude túto fázu nazývať MECO (Main Engine Cutoff)


+00:02:34 – Dôjde k oddeleniu prvého stupňa rakety od druhého.


+00:02:36 – Zapáli sa motor Merlin- 1D VAC druhého stupňa rakety.
Motor postupne sčervená a z jeho koncovej časti odletí krátky prstenec. Ten slúži na spevnenie trysky a chráni ju pred poškodením počas prvej fázy letu. V kamerovom zázname bude neskôr možné spozorovať aj biele zhluky hmoty poletujúcej okolo. Ani v tomto prípade sa nie je čoho obávať jedná sa o kyslík, ktorý sa pri nízkej teplote vonkajšieho prostredia dostáva do tuhého skupenstva. Súbežne so zapálením trysky druhého stupňa sa prvý stupeň pomocou vlastných malých trysiek otáča a postupne nasmeruje na neskorší vstup do atmosféry.


+00:07:15 – Zapálenie motorov prvého stupňa.
Prvý stupeň na niekoľko sekúnd opätovne zapaľuje 3 z 9 motorov, aby tak spomalil pred vstupom do hustejších častí atmosféry.


+00:08:43 – Vypnutie motora druhého stupňa.
Vypnutie motora bude znamenať umiestnenie lode na parkovaciu orbitu.


+00:08:45 – Motory prvého stupňa rakety sa opäť zapália.
Začína sa tak proces pristávania rakety na autonómnej morskej plošine Of Course I Still Love You (OCISLY) v Atlantiku.


+00:09:09 – Pristávanie prvého stupňa.

Pristávanie prvého stupňa rakety Falcon 9


+00:12:00 – Loď Crew Dragon sa oddeľuje od druhého stupňa rakety Falcon 9.


+00:12:46 – Otvára sa špička lode.
Otvára sa tak priestor, cez ktorý bude prebiehať navigácia lode a neskôr sa loď ním zadokuje k ISS.Loď následne v priebehu približne 11 hodín vykoná niekoľko úprav dráhy, aby tak došlo k zosúladeniu orbity lode s orbitou ISS. Asi 1 hodinu a 15 minút pred samotným dokovaním sa loď dostáva do bodu Waypoint Zero vzdialeného 400 metrov od stanice. O asi 25 minút neskôr dosahuje Waypoint 1, ktorý je vzdialený 220 metrov od stanice a asi 35 minút nato, prichádza posledný pokyn Go/No-Go pre dokovanie. Následne sa o 5 minút dostáva loď do bodu Waypoint 2 a vzdialenosti 20 metrov, aby o 5 minút tento bod opustila a začala poslednú fázu približovania sa k ISS. K zadokovaniu k ISS by malo dôjsť o ďalších 5 minút neskôr. Od štartu k dokovaniu ubehne približne 19 hodín, po ktorých sa Bob a Doug stanú už oficiálnou súčasťou posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice. Na nej strávia 1 až 3 mesiace v závislosti od pripravenosti posádky ďalšej misie či počasia.

Dokovanie lodi Crew Dragon k ISS počas misie DM-1


Zdroje informácií:
https://www.spacex.com/launches/
https://everydayastronaut.com/crew-dragon-timeline/


Zdroje obrázkov:
https://www.spacex.com/launches/
https://www.stripes.com/news/us/bummed-out-spacex-launch-scrubbed-because-of-bad-weather-1.631396
https://www.geekwire.com/2019/spacex-crew-dragon-ripley/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRS-8_first_stage_landing_(25787998624).jpg
https://www.geekwire.com/2019/spacexs-crew-dragon-spaceship-hooks-space-station-first-time/