Európska súťaž pre mladých inovátorov a farmárov Farming by Satellite Prize 2020

Európska agentúra pre GNSS (GSA) spolu s Európskou Environmentálnou agentúrou (EEA) vyhlásila súťaž pre mladých inovátorov Farming by Satellite Prize. Cieľom súťaže je skúmanie využitia satelitných technológií v poľnohospodárstve a podporiť tak udržateľné praktiky, zvýšiť efektivitu a tiež znížiť dosah ľudskej činnosti na životné prostredie. Inovácie sú kľúčové pre rast a udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora ako odozva na navyšujúce sa požiadavky vzhľadom na rast globálnej populácie a dôsledkov klimatických zmien.

Farming by Satellite Prize je tvorená na podnietenie mladých profesionálov, farmárov a študentov v Európe aby vytvárali nové riešenia s využitím európskych satelitných systémov Copernicus, Galielo EGNOS, v ktorých strede budú myšlienky udržateľnosti a prijateľnosti pre životné prostredie.

V tomto ročníku je súčasťou súťaže tiež Special Africa Prize, ktorá má za cieľ podporiť mladých Afričanov aby vytvorili riešenia s použitím satelitných technológii, ktoré poslúžia špecifickým potrebám komunít a pôdy v Afrike.

„Kto by si pomyslel že Galileo a Copernicus presvedčia mladých farmárov aby sa stali technicky zdatnými podnikateľmi Potrebujeme aby boli mladí farmári inovatívni a vytvárali konkurencie schopné a pritom udržateľné poľnohospodárstvo. Samozrejme, využívajú prostriedky ktoré sú dostupné aj vďaka vesmírnym technológiám a naším cieľom s touto súťažou je podporiť ich aby dosiahli tie najlepšie možné výsledky,“ hovorí Pascal Claudel, úradujúci výkonný riaditeľ GSA.

Záujemcovia vo veku pod 32 rokov z Európy a Afriky sa môžu zúčastniť individuálne alebo ako tím. Registrovať sa je možné do 15. júna 2020.

Zúčastnení majú možnosť vyhrať:

  • 1. Miesto 5000€
  • 2. Miesto 3000€
  • 3. Miesto 1000€
  • Special Africa Prize 1000€

Bližšie informácie a rigistračný formulár nájdete na:

Web: www.farmingbysatellite.eu

Facebook: https://www.facebook.com/FarmingBySatellite

Twitter: https://twitter.com/FbS_prize