Súťaž myGalileoDrone hľadá invovácie v oblasti bezpilotných lietadiel

Európska GNSS agentúra (GSA) už od roku 2016 poskytuje geopozičné služby pomocou satelitov Galileo. S narastajúcim počtom zariadení podporujúcich služby tohto satelitného systému majú za následok vytváranie rýchlo rastúceho sektora plného príležitostí pre nové a inovatívne aplikácie.

Preto GSA vyhlasuje súťaž myGalileoDrone, ktorej cieľom je práve dať šancu projektom a podporiť kreatívne nápady plné potenciálu udržať sa na trhu v rôznych oblastiach. Každý tím v súťaži má za úlohu vymyslieť, vyvinúť, otestovať a pripraviť na komerčné využitie aplikáciu alebo službu využívajúcu Galielo prijímač. Využitiu systému Galielo sa medze nekladú a nie je obmedzené len na navigačné schopnosti bezpilotnej platformy. Tento systém môže byť integrovaný do akejkoľvek súčasti systému od pozemnej stanice a lietajúcej platformy po smartfón.

Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť tímy ideálnej veľkosti od 1 po 7 členov. Súťažiaci musia byť fyzické osoby vo veku nad 18 rokov a legálny občania štátov EU, Švajčiarska alebo Nórska. V prípade právnickych osôb musí byť centrála registrovaná v štáte EU, Švajčiarsku alebo Nórsku.

Každý súťažný tím musí predložiť aplikáciu alebo službu v jednej z nasledujúcich kategórii:

 • Drony pre European Green Deal
  • Robustné riešenia automatizovanej navigácie
  • Múdra mobilita podporujúca efektívny a udržateľný transport
  • Aplikácie určené na ochranu európskej prírody
 • Drony pre rurópsku digitálnu stratégiu
  • Služby U-Space využívajúce umelú inteligenciu
  • Internet vecí
  • Služby umožňujúce digitálne pripojenie v odľahlých oblastiach
  • Efektívny a digitálny prieskum, prieskum infraštruktúr
 • Drony pre ochranu európskeho spôsobu života
  • Aplikácie na efektívne vyhľadávanie a záchranu
  • Drony určené na prvú pomoc
  • Podpora hasičských služieb, iné monitorovanie prírodných katasrof
 • Drony pre životaschopnosť a obnovenie európy
  • eZdravie (dodávka liekov, vzoriek, testov atď.)
  • Podpora bezpečného turizmu
  • Produkcia jedla (monitorovanie úrody, inteligentný manažment úrody)

Výhra

Vo finále súťaže budú ocenené štyri tímy:

 • 1. miesto 100 000€
 • 2. miesto 60 000€
 • 3. miesto 40 000€
 • 4. miesto 30 000€

Projekty budú posudzované na základe kritérií: Inovácia, Obchodný potenciál, Relevantnosť Galileo, Technická pripravenosť a Uplatnenie v regióne.

Ako sa prihlásiť

Možnosť prihlásiť sa je od 17.7. 2020 do 31.8. 2020. Ako na to a detaily ohľadom súťaže nájdete na odkaze na konci článku. Ukončenie súťaže a určenie víťazov bude 28.1. 2021 po niekoľkých výberových kolách a vývojárskych fázach.

https://www.gsa.europa.eu/MyGalileoDrone