Žiaci a žiačky zo Slovenska majú opäť možnosť vyskúšať si život na Marse

Žiaci a žiačky z Českej republiky a zo Slovenska vo veku od 13 do 18 rokov majú do 14.9.2020 možnosť prihlásiť sa do súťaže Expedícia Mars.

Počas nej budú zaujímavou a netradičnou formou dokazovať svoje vedomosti v oblasti vedy a techniky a vyvrcholením bude možnosť vytvoriť experimenty pre let stratosferického balóna či zúčastniť sa na 100 hodín trvajúcej simulovanej misii na Mars.

Súťaž bude tento rok oslavovať svoj už 17. ročník a tradične bude rozdelená do niekoľkých kôl. V internetovom kole musia uchádzači preukázať svoju motiváciu a vybrať si jednu oblasť, v ktorej formou projektu preukážu svoje vedomosti a schopnosti vyhľadávať nové poznatky.

Následne je skupina 25 najlepších účastníkov internetového kola pozvaná na štvordňové semifinále. „Minulý rok museli semifinalisti v rámci tímov čeliť problémom, pred ktoré sme ich postavili. Vyskúšali si prezentáciu svojich projektov pred ostatnými účastníkmi i pred porotou a v neposlednom rade pracovali na príprave experimentov, ktoré boli vypustené do stratosféry,“ uviedla koordinátorka Beáta Plaskurová.

Práca na projektoch

Záverečným súťažiacim kolom je finále, v ktorom žiaci dokončujú prípravy pre let stratosferického balóna a poslednýkrát si merajú sily s ostatnými formou testov, simulácií či pohovorov. Príprava experimentov do stratosférického balóna je náročná, preto sú účastníkom počas celého procesu k dispozícii vyškolení organizátori. Predávajú im potrebné vedomosti a radia im. „Experimenty navržené v rámci Expedice Mars vypouštíme pomocí stratosférického balónu do výšky zhruba 30 km, kde jsou extrémní podmínky, například nízká teplota -50 °C nebo tlak vzduchu, který téměř dosahuje hodnot vakua. S tím vším naše účastníky seznamujeme a ukazujeme jim, jak pro tyto podmínky správně navrhovat experimenty, aby tyto podmínky vydržely,“ vysvetľuje koordinátor tímu pre stratosférický balón Jakub Janoušek.

EVA spolu s roverom

Vo finále sa však súťaž nekončí. Pätica najlepších z finálového kola sa zúčastní na simulovanej misii na Mars. Tá trvá 100 hodín a počas nich si posádka vyskúša aké je to žiť v izolácii na inej planéte. Zároveň budú ale vykonávať rôzne experimenty, vyhodnocovať získané dáta a vyskúšajú si tiež aké je to vydať sa na tzv. EVA (Extravehicular acivity), teda pohybovať sa mimo osídlenia po povrchu iného vesmírneho telesa. Po skončení súťaže sa mnoho finalistov stáva organizátormi. Takmer všetci, ktorí v súčasnosti Expedíciu riadia, si ňou prešli a zažili to isté, čo zažívajú i tohtoroční účastníci.

Expedícia Mars je prvá súťaž v Českej a Slovenskej republike, ktorá poskytuje študentom možnosť vyskúšať si simulovaný let na Mars. Cieľom súťaže je podporovať nadané deti a študentov v ich rozvoji v oblasti vedy a taktiež popularizovať vedu v Českej a Slovenskej republike. V súčasnej dobe patrí medzi popredné české a slovenské projekty, ktoré pracujú s talentovanou mládežou v oblasti prírodných a technických vied. Súťaž je organizovaná Dětskou tiskovou agenturou a financovaná MŠMT.

Webová stránka súťaže s možnosťou prihlásiť sa: http://www.expedicemars.eu/my-front-page/expedice/