Slovak Space Tech Day 2 & Slovak Aviation Industry Day

Slovak Space Tech Day 2 & Slovak Aviation Industry Day
Slovak Space Tech Day 2 & Slovak Aviation Industry Day

Druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day zameraného na prezentáciu slovenského potenciálu a vytváranie medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora sa uskutoční ako online konferencia (10. septembra).

Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v júni 2019 v Košiciach, na ktorom sa stretli desiatky predstaviteľov firiem a výskumno-vývojových inštitúcií pôsobiacich vo vesmírnom sektore. Nosnou témou  druhého ročníka s podtitulom „Emerging Space_“ sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a aktivity.

Rovnako ako minulý rok, aj teraz sa do programu vedia prostredníctvom krátkych prezentácií priamo zapojiť aj perspektívne slovenské startupy pôsobiace vo vesmírnej oblasti. Najlepší z nich získa okrem vizibility pred medzinárodným publikom aj hodnotný biznisový mentoring od IBM. Pre viac informácií kontaktujte diverzifikacia@sario.sk.

V rovnaký deň sa zároveň bude konať aj pilotný ročník podujatia Slovak Aviation Industry Day venované leteckému priemyslu, ktoré sa sústredí najmä na také oblasti ako je výroba lietadiel a komponentov, softvérové riešenia a inovácie v leteckej doprave.
Súčasťou programu je aj sprievodný program vo forme expertných panelovorganizovaných Košickým samosprávnym krajom a online B2B matchmaking (11. septembra).

Podrobný PROGRAM podujatia s menami spíkrov

10.9.2020

Emerging Space_2020 (2nd Slovak Space Tech Day)
9:30 – 10:00 Otvorenie: Slovenský vesmírny priemysel po roku 2020
10:00 – 11:00 Blok #1: Emerging Space Countries – Integrácia Slovenska a iných „nových vesmírnych krajín“ do európskej vesmírnej ekonomiky
11:00 – 12:00 Blok #2: Emerging Space Actors – Budovanie vesmírneho ekosystému cez podporu startupov, technologického transferu a vstupu nových firiem do sektora
13:00 – 14:00 Blok #3: Emerging Space Domains – Hľadanie nových perspektívnych oblastí v globálnej vesmírnej ekonomike
14:00 – 14:15 Hodnotenie startupov & záverečná časť
Slovak Aviation Industry Day
15:00 – 15:15 Otvorenie
15:15 – 16:15 Blok #1: Súčasné trendy a výzvy v globálnom leteckom priemysle
16:15 – 17:15 Blok #2: Z ciest do oblakov – nové príležitosti pre Slovensko
17:15 – 17:30 Záverečná časť

11.9.2020

Expertné panely organizované Košickým samosprávnym krajom
8:30 – 10:45: Ázijské inovácie v oblasti letectva
11:00 – 12:35: Európske inovácie v oblasti letectva a vesmíru


Online B2B Matchmaking

Dátum: 10 – 11 september 2020

Miesto: online konferencia a B2B rokovania

Organizátor: SARIO

Pre viac informácií ohľadom organizácie aj témy podujatia kontatujte: Michal Brichta, michal.brichta@sario.sk, tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO.

Svoju účasť potvrďte už dnes priamo na registračnom webe.

Program podujatia nájdete tu.