Vaše 2% nás poháňajú vpred!Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie. Keďže však rok 2020 priniesol mnohé neočakávané udalosti a s ním spojené komplikácie pre naše, ale aj ďalšie združenia, dohodli sme sa s našim spriateleným občianskym združením „Astronomický klub Juraja Bárdyho“ na spoločnej podpore.

Preto na tohtoročnom formulári nájdete práve ich údaje. Lebo len spoločnými silami môžeme prekonať toto ťažké obdobie.


MÁ TO ZMYSEL

Za 11 rokov našej existencie sme sa zúčastnili sa viac ako 400 popularizačných akcii a udalostí, pracovali na takmer troch desiatkach projektov, vypustili 40 stratosférických balónov a aj jednu družicu. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali česť pomáhať.

Tento rok Slovenskej republike skončila ECS s ESA – Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte. Už pri vzniku SOSA bolo našou hlavnou úlohou a cieľom podieľať sa na tom, aby sme nezahodili túto jedinečnú šancu a stali sa plným členom ESA.

Na Slovensku máme úžasný potenciál, ktorí nám však pre nedostatok možností a príležitostí odchádza do zahraničia. Veríme však, že aj našimi aktivitami môžeme tento stav zmeniť.


AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod:

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odovzdať osobne alebo odoslať poštou daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.


Údaje organizácie sú nasledovné:

Názov: Astronomický klub Juraja Bárdyho
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 3612 1452
Sídlo: Plevník 23, 018 26, Plevník – Drienové
Kontakt: info@sosa.sk


Dobrovoľníci, ktorí s nami spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám radi vystavíme, stačí nás kontaktovať!

Ďakujeme!