Vaše 2% nás poháňajú vpred!Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní. Fungujeme ako občianske združenie a preto sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie.


MÁ TO ZMYSEL

Za 11 rokov našej existencie sme sa zúčastnili sa viac ako 400 popularizačných akcii a udalostí, pracovali na takmer troch desiatkach projektov, vypustili 40 stratosférických balónov a aj jednu družicu. Naši členovia vypracovali niekoľko bakalárskych a diplomových prác, vedeckých článkov a úspešných projektov s vesmírnou tematikou, pri ktorých sme mali česť pomáhať.

Tento rok Slovenskej republike skončila ECS s ESA – Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte. Už pri vzniku SOSA bolo našou hlavnou úlohou a cieľom podieľať sa na tom, aby sme nezahodili túto jedinečnú šancu a stali sa plným členom ESA.

Na Slovensku máme úžasný potenciál, ktorí nám však pre nedostatok možností a príležitostí odchádza do zahraničia. Veríme však, že aj našimi aktivitami môžeme tento stav zmeniť.


AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod:

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odovzdať osobne alebo odoslať poštou daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.


Údaje našej organizácie sú nasledovné:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 4217 8401
Sídlo: Ilkovičova 2961/3, Bratislava 812 19
Bankové spojenie: SK37 8330 0000 0­029 0007 1671
Kontakt: info@sosa.sk


Dobrovoľníci, ktorí s nami spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám radi vystavíme, stačí nás kontaktovať!

Ďakujeme!