Tlačová správa: Satelit GRBAlpha úspešne dorazil do Moskvy

V priebehu minulého týždňa odštartoval druhý satelit skonštruovaný v SR – GRBAlpha svoju púť, ktorej cieľom je obežná dráha Zeme. Satelit opustil našu vlasť a začal svoju cestu ku hviezdam. Jeho prvou etapou bol letecký presun do Moskvy, kde ho prevzala spoločnosť GK Launch Services, zabezpečujúca samotné vynesenie satelitu na obežnú dráhu Zeme.

„Úspešná realizácia projektu satelitu GRBAlpha je ďalším potvrdením dlhoročnej tradície a potenciálu našej fakulty v oblasti leteckých a kozmických technológii. Som hrdý, že sme počas môjho vedenia Leteckej fakulty mohli aj touto formou prispieť k rozvoju a propagácii kozmických technológií v Slovenskej republike. Úspešná realizácia tohto projektu vytvorila našim študentom reálne možnosti podieľať sa na vedeckom výskume s využitím moderných technológii z oblasti leteckého a kozmického sektoru a zároveň tým najlepším spôsobom propagovať perspektívnosť nášho nového študijného programu Letecká a kozmická technika,“ uviedol Stanislav Szabo, dekan Leteckej fakulty TUKE.

Satelit však v posledných mesiacoch cestoval viac krát. Počas finalizácie satelitu sú jedným z nutných krokov environmentálne testy. Tieto testy majú za úlohu zaistiť kompatibilitu satelitu s nosičom, ako aj preveriť odolnosť satelitu voči výrazným vonkajším vplyvom pôsobiacim naň počas štartu a letu rakety.

„Oproti nášmu predchádzajúcemu projektu skCUBE sa situácia výrazne zmenila. Veľmi nás zasiahli cestovné obmedzenia, nakoľko tým okolo satelitu GRBAlpha je medzinárodný. Pre vykonanie testov sme museli počas zákazu vychádzania vycestovať do Budapešti, kde sa časť testov vykonávala v Maďarskom Astronomickom Ústave, Konkoly Observatory, ktorý vyvinul a vedie vedecký experiment družice. Následne sme sa vrátili do Bratislavy, aby sme o pár dní opäť zamierili do Košíc. Tu prebehla druhá časť testov v Ústave experimentálnej fyziky SAV, kalibrácia detektora gama žiarenia na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a kalibrácia palubných magnetometrov na Katedre leteckej technickej prípravy, Leteckej fakulty TUKE,“ uviedol astrofyzik Norbert Werner, vedecký koordinátor misie GRBAlpha.

Ďalším krokom v projekte bude integrácia satelitu do vypúšťacieho kontajnera. Samotná integrácia v sebe zahŕňa kontrolu stavu satelitu, overenie jeho funkčnosti, či nabitie palubných batérií. Následne je satelit umiestnený do vypúšťacieho kontajnera a je z neho odstránený blokovací kľúč, známy „Remove before flight“. Po vložení všetkých satelitov do kontajnera je kontajner uzavretý a zaistený. Od tohto momentu bude satelit mimo našu kontrolu a z kontajnera sa dostane až na obežnej dráhe Zeme.

„Pre zaistenie správnej manipulácie sa integrácia kozmických zariadení vykonáva technikmi, ktorí dané zariadenie zostavili a nesú zaň zodpovednosť. Je preto potrebné vycestovať do Moskvy, aby sme mohli integráciu vykonať,“ uviedol Jakub Kapuš, zakladateľ spoločnosti Spacemanic zabezpečujúcej výrobu
satelitu.

„Momentálne čakáme na stanovenie termínu integrácie satelitu. Nakoľko sa v jednej komore nachádzajú tri satelity, je potrebné termín integrácie koordinovať so zástupcami všetkých týmov. Aj tu sa potvrdzuje, že vesmír spája ľudí. Napriek cestovným obmedzeniam do Ruskej federácie sa nám vďaka spolupráci s ruskými partnermi podarilo získať víza pre troch členov kolektívu. Môžeme teda vycestovať a posunúť našu misiu o ďalší krok vpred,“ uviedol Miroslav Šmelko, koordinátor projektu na Leteckej fakulte TUKE.

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Email: miroslav.smelko@tuke.sk
Tel: +421 55 602 6150 / +421 55 602 6152

Letecká fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Rampová 7, 041 21 Košice