Tau Herkulidy – prvé výsledky

Tieto grafy a linky si nerobia nárok na presnosť. Viacmenej je to prehľad najrýchlejších (prvých) výsledkov. Na presné výsledky si musíme počkať niekoľko mesiacov.

Súhrn

Asi najlepšie skutočnú aktivitu predpovedal Jèremie Vaubaillon. Jeho práca bola na Arxive publikovaná 24. mája 2022, týždeň před maximom. Autori zlepšili model uvoľňenia prachových častíc pri rozpade kométy na základe aktuálnych poznatkov. Článok s predpoveďami:

https://arxiv.org/pdf/2205.12473.pdf
https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/meteors/2022the

Boli pozorované 2 vlečky, z roku 1892 a 1995. Vizuálna ZHR dosiahla niekoľko desiatok pre rok 1995. Radarovo bola zaznamenaná zvýšená aktivita. 

Aktivita radar

Hirofumi Sugimoto zverejnil prvý graf rádiovej aktivity Tau Herkulíd, vodorovna os je slnečná dĺžka,

zvislá os je ZHR. Zdroj dát je RMOB. Do grafu je vložených aj niekoľko vizuálnych pozorovaní


http://www5f.biglobe.ne.jp/~hro/Flash/2022/TAH/index.htm


Radar v Partizánskom funguje len dva týždne, preto neviem zatiaľ určť presnejšiu hodnotu sporadického pozadia. Aktivita tau Herkulíd je viditeľná.

Vodorovná os je čas v UT, zvislá os je počet odrazov (meteorov) za hodinu. Median a priemer sa rátal z dát od 14. do 30. mája.

Aktivita voľným okom

https://www.imo.net/members/imo_live_shower/summary?shower=TAH&year=2022

Vizuálne pozorovania ukazujú ZHR 10, sú založené na datách z Európy (cca do 04 LSEČ). Americké dáta zatiaľ nemáme k dispozícii. Aktivita medzi 26. a 29. májom je v skutočnosti nulová. Roje so ZHR < 3 vyžadujú mimoriadne skúsených pozorovateľov. Tabuľku a graf budem aktualizovať..

Video pozorovania

Prvé výsledky z CAMS Benelux ukazujú polohu radiantu:
https://twitter.com/BOAM_meteore/status/1531589057570123776

Rob Agar publikoval časozberný záznam z kamery, z ktorej je vidieť ZHR nižšie desiatky:

Aktuálne informácie nájdete aj na Global Meteor Network:

Denis Vida zverejnil pekné video tau Herkulíd, ktoré zachytili kamery siete Global Meteor Network.

Na určenie maxima aktivity použil viac ako 500 meteorov z kamier siete Global Meteor Network. Maximum nastalo 31.mája 2022 o 4:15 UT. ZHR bola 28±2