Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA otvorí nové možnosti vedcom, firmám, startupom, ale aj študentom. Pre Slovensko to predstavuje nie len nové pracovné príležitosti, ale ponúka rovnako možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva, rozvoj jeho inovačného potenciálu a možnosť spolupráce na vesmírnom výskume či participáciu v ESA programoch.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautike. Status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. Tie sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky a získajú tak možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA,“ približuje štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Príspevok do ESA v rámci pridruženého členstva pozostáva z povinného členského príspevku na pokrytie výdavkov základných aktivít agentúry a príspevku posilňujúceho národný vesmírny program. Uzavretie zmluvy o pridružení na obdobie sedem rokov predpokladá od roku 2022 naďalej ročný odhadovaný finančný príspevok SR do ESA vo výške zhruba 4,5 milióna eur ročne a 500.000 eur ročne na prevádzku vesmírnej kancelárie.

Po ratifikácii zmluvy prezidentkou Zuzanou Čaputovou vstúpi do platnosti Zmluva o pridružení Slovenska do  Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorú 26. mája na rokovaní schválila vláda.

Zdroje: TASR, MINEDU