Report z rádiového pozorovania meteorov (máj/jún2022)

Radar na pozorovanie meteorov sa spustil 13.mája 2022 na hvezdárni v Partizánskom. Princíp pozorovania je veľmi jednoduchý, zachytíme rádiový signál odrazený od stopy meteoru. Ako zdroj signálu používame GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale), je to francúzsky vesmírny vojenský monitorovací systém, pomocou ktorého francúzski vojaci určujú presné polohy a dráhy satelitov.
Signál z vysielača je u nás za normálnych okolností nezachytiteľný, ale meteoroid pri vstupe do atmosféry Zeme ionizuje molekuly vzduchu. Výsledok je, že takto vzniknutá stopa meteoru dokáže odraziť rádiový signál z radaru smerom k zemi.

Zobraziť viac: Report z rádiového pozorovania meteorov (máj/jún2022)

Zariadenie je veľmi jednoduché, stačí použiť rádiový prijímač, naladiť ho na frekvenciu 143,05MHz a zaznamenávať odrazený signál. Na hvezdárni v Partizánskom sa používa lacný SDR prijímač. Prijatý rádiový signál je vedený priamo na A/D prevodník a všetko spracovanie signálu (demodulácia, filtrovanie atď.) má na starosti softvér v počítači. Ak chcem prijímať iný typ signálu, nemusím kupovať nový prijímač, stačí jednoduchá úprava/zmena nastavení v softvéri.

Prijímač je lacný RTL-SDR, trojprvková anténa typu Yagi smeruje k vysielaču GRAVES (juhozápadný smer). Signál spracováva program HDSDR, meteory deteguje japonská utilita na rádiové pozorovania HROFFT, hodinové počty meteorov sa automaticky posielajú do databázy RMOB (Radio Meteor Observing), kde sú online k dispozícii pre všetkých záujemcov.

Radar beží niekoľko týždňov, preto prvý report bude stručný. Podľa teórie o meteoroch má byť viditeľná výrazná denná variácia počtov meteorov, hodinové počty meteorov v priebehu dňa kolíšu, je to spôsobené radiantami sporadických meteorov. Najviac meteorov máme zachytiť ráno počas východu Slnka (u rádiových pozorovaní je to trochu inak, tam detegujeme najviac meteorov, keď radiant prejde popred zorné pole antény), najmenej neskoro v noci. Zmena má byť plynulá, túto variáciu radar vidí.
Vodorovná (kruhová) os sú medián a priemer pre dané hodiny (zvislá paprskovitá osa y v grafe) v jednotlivých dňoch mesiaca. Je vidieť, že najviac meteorov lieta okolo siedmej ôsmej hodiny ráno.

Denná variácia máj 2022

Denná variácia jún 2022. Tu je denný počet meteorov vyšší, znovu vidieť najvyšší počet meteorov v ranných hodinách.

Na grafy ročnej variácie je ešte skoro, podľa teórie máme mať najviac meteorov na jeseň, najmenej na jar, zmena má byť plynulá a výrazná.

Zachytené roje

Očakával sa dážď meteorického roja tau Herkulidy. Mal nastať 31. mája 2022 v ranných hodinách. Aktivita bola nižšia ako uvádzali predpovede, radar ju však spoľahlivo detegoval. Na redukované zenitové počty meteorov (ako sme zvyknutí u vizuálnych pozorovaní) je však priskoro. Radar beží príliš krátko, nevieme presné hodnoty sporadického pozadia pre tento deň a mesiac. Navyše radiant bol v čase maxima veľmi nízko nad horizontom.

Aktivita meteorov v deň maxima tau Herkulíd

Na grafe je vidieť výrazný peak tau Herkulíd. V grafe pre porovnanie je nanesený priemer a medián hodinových počtov meteorov od začiatku pozorovania meteorov. Zdanlivé maximum tau Herkulíd nastalo okolo 7h ráno (tu to spôsobil súbeh maxima dennej variácie a vysokej aktivity roja). Prudký nárast aktivity je vidieť okolo 5h ráno, čo je v súlade s prvými výsledkami (peak pozorovaný okolo 4h UT). Radiant zapadol za horizont po 8h, na grafe sa to prejaví prudkým poklesom aktivity

Kruhový graf aktivity tau Herkulíd. vidieť výrazny nárast a pokles aktivity meteorov.

7.júna radar spoľahlivo zachytil aktivitu výrazného rádiového roja Arietíd. Na grafe vidieť medián a priemer z celého mesiaca a hodinové počty meteorov počas maxima aktivity meteorického roja Arietidy. Na presné hodnoty ZHR je ešte skoro, nemáme dostatočne presne určenú hodnotu sporadického pozadia.

Aktivita arietíd, vodorová os sú hodiny dňa, zvislá os je počet odrazov/meteorov/ za hodinu

Problémy počas pozorovania

Použitá frekvencia je celkom „odolná“ voči rušeniu od E sporadickej, signál je väčšinou čistý a zreteľný. Občas dochádza k výpadkom pozorovania. Tie má na svedomí nestabilný a na dané účely krajne nevhodný OS počítača. Windows sa totiž reštartujú aj bez zásahu užívateľa (pri prijatí aktualizácií), po reštarte často zmenia nastavený čas na iný (SEČ prehodia na LSEČ), po reštarte Windows sa často (nie vždy!) zresetujú hodnoty v programe HDSDR, potom HROFFT nevidí žiadne meteory.
Tieto chyby sa priebežne darí odstraňovať.

Zaujímavé obrázky z HROFFT

Silný meteor
Rušenie signálu
Ladenie nastavení HROFFT a HDSDR
Veľmi silný meteor