40 rokov pod kupolou – okrúhle výročie hvezdárne v Senci

„Postavme si hvezdáreň!“

Slová, ktoré v roku 1979 vyslovil vtedajší riaditeľ maďarskej základnej školy Mikuláš Végh, viedli k činom a spolupráci mnohých ľudí.
Vedúcim skupiny, ktorá mala za úlohu vypracovanie projektu výstavby hvezdárne, bol zvolený Matej Sztankó. Pri plánovaní projektu spolupracovali s významnými osobnosťami a inštitúciami vtedajšej astronómie ako: astronóm Elemér Kécskey z Bratislavy, Ladislav Košinár z hvezdárne v Sobotišti, ale aj PKO v Bratislave a s Krajskou hvezdárňou v Hlohovci.

7. októbra 1982 bola na strechu školy osadená kupola hvezdárne, čím sa navždy zmenila silueta budovy a zrodila sa nová hvezdáreň.
Tento deň si spolu pripomenieme trojdňovým programom združenia. Od 7. do 9. októbra na Vás čaká zaujímavý spoločenský program s astroprednáškou – rozhovor s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom, premiéra rozprávky 3-2-1 LIFTOFF v planetáriu so slovenským dabingom z produkcie združenia SOLAR Hvezdáreň Senec. V prípade priaznivého počasia aj večerné pozorovanie Mesiaca a planét Jupiter a Saturn. Viac informácií o pripravovanom programe nájdete na stránkach združenia www.solarastronomy.sk

PROGRAM:

7. október 2022
od 16:00 – Program v planetáriu: premiéra rozprávky 3-2-1 ŠTART! (SK dabing)
od 18:00 – Program v planetáriu: Neuveriteľný Vesmír (SK dabing)
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca

8. október 2022
od 16:00 – Program v planetáriu: rozprávka 3-2-1 ŠTART! (SK dabing)
od 18:00 – Program v planetáriu: Neuveriteľný Vesmír (SK dabing)
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca

9. október 2022
od 16:00 – Spoločenský program a prechádzka okolo Mesiaca
od 17:00 – Astroprednáška – Ing. Ivan Bella, kozmonaut
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca
Maximálna kapacita planetária je 18 osôb, registrácia na tel č: 0918 622 210.
Spoločenský program, astroprednáška a pozorovanie planét je bez registrácie.