Pozvánka na konferenciu „Deň ESA na Slovensku“

V rámci 16. ročníka Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2023. sa 16. marca 2023 uskutoční v Košiciach medzinárodná konferencia Deň ESA na Slovensku (ESA Day in Slovakia).

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky do 12.03.2023.

Súčasťou podujatia budú aj sprievodné podujatia (15.03. návšteva Planetária, 17.03. popularizačný deň Vesmír na dotyk).

Detailný program nájdete na tomto odkaze.

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) organizuje v roku 2023 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

Zdroje: