/** */

Zo Slovenska ku hviezdam – MICHAELA BRCHNELOVÁ

Na Slovensku máme v oblasti vesmírneho výskumu a inžinierstva veľké množstvo šikovných ľudí! Sú úspešní, hrdo nás reprezentujú vo svete, ale vieme o nich málo.Rozhodli sme sa preto pripraviť seriál, kde budeme s členmi SOSA, ktorí sa tejto oblasti aktívne venujú, robiť rozhovory. Veríme, že pre Vás budú nasledujúce riadky inšpiráciou nie len pre prácu či štúdium, […]

/** */

Novinky z projektu ARDEA IV.

Pred tým, ako by som pokračoval v opise daného projektu, bolo by asi vhodné ozrejmiť označenia jednotlivých typov chystaných rakiet, prečo sa chystajú a čo budeme od nich očakávať. Od počiatku projektu dochádza stále k nejakým zmenám a je to dôsledok zmien priorít v priebehu vývoja (pravdaže závisia od finančných prostriedkov,  materiálových i technologických požiadaviek a hlavne od našich možností). Preto len […]

/** */

Novinky z projektu Ardea

Projekt ARDEA (Amateur Rocket DEvelopment Adventure), ktorého výsledkom má byť dosiahnutie kozmického priestoru – 120 km – pomocou vlastného raketového prostriedku, úspešne napreduje ďalej. Pozitívnym krokom bolo prenajatie novej dielne s rozlohou 87 m2, kde momentálne prebieha výroba voskových náplní pre pozemné skúšky a prvú raketu Ardea Zero, rodí sa mobilná testovacia stolica a zároveň vypúšťacia rampa pre […]