Pracovné stretnutie „Kozmický výskum na Slovensku“

Na pozvanie Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa v zasadačke vedeckej rady dňa 15. apríla 2009 konalo pracovné stretnutie zástupcov ministerstiev a organizácií výskumu a vývoja s názvom Kozmický výskum na Slovensku.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, univerzít, organizácií výskumu a vývoja a komerčnej sféry, odborníci zaoberajúci sa kozmickým výskumom. Menný zoznam je priložený v prezenčnej listine. Stretnutiu predsedal p. Bohuslav Chrenko.
Ústrednou témou bolo navrhnúť inštitucionálne usporiadanie aktivít smerujúcich k začleneniu Slovenska do Európskej kozmickej agentúry (ESA).

Hlavným cieľom bola výmena názorov, zdieľanie skúseností a diskusia o krokoch smerujúcich k plnému začleneniu Slovenska do programov ESA. Tento problém je považovaný za kľúčový všetkými zainteresovanými účastníkmi v oblasti kozmického výskumu. Rovnako táto téma vyvoláva aj široký záujem laickej verejnosti.

So zreteľom k výsledkom slovenských pracovísk dosiahnutých v rámci programu Interkozmos, počas letu prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu v rámci misie Štefánik a ďalších samostatných výskumných úloh, vedomí si toho, že Slovenská republika sa od roku 2004 stala plnoprávnym členom Európskej únie, účastníci konštatujú, že Slovensko potrebuje obnoviť záväzky pre vesmírny výskum a poskytovať mu stabilnú a udržateľnú podporu s reálnym rozpočtom a dostatočnými zdrojmi.

Vzhľadom k tomu, že rozsah ľudských, technických a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné pre činnosti v oblasti vesmíru je taký, že tieto zdroje sú za hranicami prostriedkov Slovenskej republiky rovnako ako ktoréhokoľvek jednotlivého európskeho štátu je potrebné využiť možnosť mnohostrannej medzinárodnej spolupráce, ktorú umožňuje členstvo v Európskej kozmickej agentúre.

Účastníci, s cieľom povzbudiť, vyzývajú štátne orgány, vedecké pracoviská, rovnako aj jednotlivcov k využitiu možností spolupráce v rámci Európskej kozmickej agentúry v oblasti mierového využívania vesmíru.
Účastníci privítali rokovania Ministerstva školstva SR so zástupcami ESA a predpokladajú úspešné zakončenie prístupových rozhovorov a podpis zmluvy o spolupráci s ESA v blízkej dobe
Účastníci ďalej navrhujú založiť Slovenskú kozmickú kanceláriu a Komisiu pre vesmírne aktivity SR pri Ministerstve školstva SR a pokračovať v snahe o hlbšie začlenenie Slovenska do Európskej kozmickej agentúry.

Záverom zasadania účastníci poďakovali organizátorom za vynikajúcu organizáciu stretnutia a za ich pohostinnosť.

Zoznam účastníkov:

Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Plk. gšt. Ing. Ivan Bella
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Ing. Bohuslav Chrenko
Tomáš Ivančík
Prof. Ing.Alica Kalašová, PhD.
Prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Bc. Matúš Kocka
Ing. Július Kotoč
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Ing. Štefan Májek
RNDr. Ľuboš Ryban
Prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Ing. Peter Škrobánek, CSc.
Ing. Peter Vasilko
Ing. Juraj Zahradnik

Oficiálne komuniké
Text poskytol Matúš Kocka – účastník stretnutia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.