Seriál ‚Ako vesmírne technológie zlepšujú náš život‘, diel VIII. – Bezpečnosť

Technológia detekcie zábleskov gamma, ktorá bola použitá na družici ESA Integral, sa v súčasnosti používa k detekcii a identifikácii radioaktívneho materiálu použiteľného k výrobe takzvaných špinavých bômb. Technológia vyvinutá ESA pre monitoring a kontrolu satelitov, akým je napríklad Envisat, sa v súčasnosti používa v novom systéme ponúkajúcom vylepšené sledovanie ropných ťažobných platforiem na mori. Vesmírna technológia ESA umožňuje diskrétne skenovanie osôb za účelom nájsť skryté predmety, akými sú napríklad zbrane. Nový navádzací systém zaisťuje bezpečnosť na európskych cestách. Tento systém monitoruje pohyb stovky kamiónov s 200 kontajnermi obsahujúcimi priemyselný odpad. Vlámačky, krádeže a vandalizmus predstavujú vážny problém na staveniskách. Nové vesmírne technologické riešenie odstránilo tieto problémy z agendy stavebných firiem.

Technológia detekcie gamma žiarenia, ktorá bola použitá na družici ESA Integral sa v súčasnosti používa k detekcii a identifikácii radioaktívneho materiálu použiteľného k výrobe takzvaných špinavých bômb.

ESA podporovala vývoj technológie pre astronomické pozorovania žiarenia gamma viac ako 40 rokov, a preto je jedným z jej úspechov aj vesmírne observatórium s názvom Integral, ktoré bolo vypustené v roku 2002. Integral je schopný detekcie najenergetickejšieho žiarenia vo vesmíre, pochádzajúceho nielen zo supernov a čiernych dier v Mliečnej ceste ale aj zo vzdialených galaxií na hranici pozorovateľného vesmíru. Na vývoji Integralu sa v počiatočných fázach podieľala aj britská firma Symetrica, ktorá v súčasnosti používa takto získané skúsenosti na výrobu komerčnej technológie pre detekciu, zobrazovanie a identifikáciu žiarenia.

Väčšina radioaktívnych zdrojov produkuje žiarenie gamma rôznych energií a intenzít. Ich detekciou a analýzou sa dá zostrojiť spektrum tohto žiarenia, akýsi radiačný odtlačok, k identifikácii typu látky a jej množstva, ktoré dané žiarenie produkuje. Tieto poznatky sa dajú využiť pri detekcii takzvaných špinavých bômb. Špinavé bomby sú zbraňou, ktorá kombinuje radioaktívny materiál s konvenčnými výbušninami. Detekcia pašovaného radioaktívneho materiálu, ktorý by sa mohol v takejto bombe použiť, je preto veľmi dôležitá pre národnú bezpečnosť. Jadrový materiál, ktorý by mohol predstavovať takúto hrozbu sa pritom musí dať odlíšiť od množstva iných prirodzene radioaktívnych materiálov, ktoré nepredstavujú problém. Táto detekcia a identifikácia musí prebiehať rýchlo a spoľahlivo.Obrázok 1: Satelit Integral (predstava)

Firmy Symetrica a Smiths Detection vyvíjajú ručný a plecniakový detekčný systém s názvom HPRDS (Human Portable Radiation Detection System), ktorý spĺňa všetky tieto kritériá pre použitie v rámci pohraničných jednotiek, pobrežných hliadok a iných bezpečnostných zložiek.

Technológia vyvinutá ESA pre monitoring a kontrolu satelitov, akým je napríklad Envisat, sa v súčasnosti používa v novom systéme ponúkajúcom vylepšené sledovanie ropných ťažobných platforiem na mori.

Počas prevádzky najväčšieho európskeho satelitu Envisat musia operátori monitorovať nepretržite viac ako 20000 parametrov, čo je porovnateľné so situáciou na väčšej ropnej ťažobnej plošine. Francúzko-Holandská firma EATOPS vyvinula nový systém pre sledovanie ropných ťažobných plošín na základe dlhoročných skúseností ESA pri prevádzke ich satelitov. Nazýva sa RIVOPS (Remote Intuitive Visual Operations) a je vylepšenou verziou monitorovacieho systému, ktorý je nadstavbou konvenčného kontrolného mechanizmu tažobnej plošiny. Pomocou RIVOPS-u dokáže operátor identifikovať a lokalizovať poruchy v priebehu niekoľkých sekúnd a čo je dôležitejšie, aj zistiť, ako so sebou navzájom súvisia. RIVOPS je v podstate monitorovacie a grafické rozhranie, poskytujúce inteligentný prehľad o veľkom množstve rôznych prvkov na ťažobnej plošine, ktoré sú v prevádzke. V súčasnosti sa jeho vlastnosti vyhodnocujú na ťažobných poliach v Severnom mori v nórkskych a holandských vodách.

Vesmírna technológia ESA umožňuje diskrétne skenovanie osôb s cieľom nájsť skryté predmety akými sú zbrane.

Bezpečnosť je v Európe a na celom svete témou číslo jedna. Ale bezpečnostné opatrenia napríklad na letiskách a staniciach sú veľmi často zdĺhavé, únavné a vyčerpávajúce. Firma ThruVision s pomocou kancelárie ESA pre technologické transfery vyvinula bezpečnostné zariadenie T5000, založené na terahertzovej zobrazovacej technike ESA, umožňujúce presvietenie ľudí za účelom nájdenia ukrývaných objektov bez toho, aby si toho vôbec všimli.Bezpečnostné zobrazovacie zariadenie T5000 od ThruVision

Na rozdiel od svetla, terahertzové vlny dokážu preniknúť aj naprieč mrakmi a dymom, čo je výhodou pre mnohé diaľkové prieskumné merania. Sú schopné prejsť aj cez sklo, papier a šaty – a v niektorých prípadoch aj cez stenu.

Nový navádzací systém zaisťuje bezpečnosť na európskych cestách. Tento systém monitoruje pohyb stovky kamiónov s 200 kontajnermi obsahujúcimi priemyselný odpad.

Množstvo prepraveného nebezpečného priemyselného odpadu sa zvyšuje každý rok, pričom kamióny, ktoré ho prevážajú, smerujú zvyčajne naprieč viacerými európskymi krajinami po dobu dvoch až troch dní. Z bezpečnostných dôvodov vyvinula talianska firma Allix inovatívny sledovací systém ATS (Advanced Tracking System), ktorý používa globálny navigačný satelitný systém GPS v spojení s európskym pomocným systémom EGNOS pre lokalizáciu všetkých pohybov priemyselného odpadu počas jeho cesty. ATS si dokáže okamžite všimnúť, ak sa kamión s priemyselným odpadom odchýlil od svojej určenej trasy alebo nelegálne vykladá svoj náklad na ceste. Tento systém je v súčasnosti vo svojej prvej operačnej fáze. Monitoruje a kontroluje denne pohyb zhruba 200 kontajnerov na stovke nákladiakov smerujúcich z Talianska cez Rakúsko alebo Švajčiarsko do Nemecka, Českej Republiky a Holandska.

Vlámačky, krádeže a vandalizmus predstavujú vážny problém na staveniskách. Nové vesmírne technologické riešenie odstránilo tieto problémy z agendy stavebných firiem.

Projekt ISOFLEET od nemeckej firmy Verimatic je bezpečnostný satelitný systém monitorujúci stavebné zariadenie online. Toto „na mieru ušité“ riešenie umožňuje efektívne riadenie strojov, čo vedie k zníženiu nákladov na ich prevádzku. ESA podporovala tento projekt od roku 2007 pomocou svojho inkubačného centra ESOC v Darmstadte v Nemecku, poskytnutím počiatočného financovania a poskytnutím potrebnej technickej expertízy. „Bez tejto pomoci by sme firmu Verimatic neboli schopní založiť“, hovorí Matthias Siegel, riaditeľ a zakladateľ firmy Verimatic.

Tento systém je určený hlavne pre operátorov a majiteľov tažkých stavebných zariadení a je založený na nových internetových monitorovacích a riadiacich nástrojoch, ktoré sa používajú pri monitoringu strojových parkov. Systém je navrhnutý nielen ako pomoc pri zabraňovaní krádeží stavebných strojov, ale aj pre redukciu spotreby pohonných hmôt a podporu pracovníkov pri stavebných prácach.

Chceš, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným členom ESA? Ak áno, podpor nás a zapiš sa do tohto DOODLU – klikni TU.

Prečítajte si aj dalšie diely nášho seriálu ‚Ako vesmírne technológie zlepšujú náš život‘:

Zdroj:
www.esa.int

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.