Dnes večer vyvrcholí Týždeň vedy a techniky

Minister školstva odovzdá Cenu za vedu a techniku najlepším slovenským vedcom za rok 2014.

Aj tento rok sa v mesiaci november koná popularizačné podujatie Týždeň vedy a techniky. Ministerstvo školstva v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR si týmto podujatím kladú za cieľ zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Podujatie sa skladá z viacerých aktivít, ako napríklad z výstavy Veda netradične, Festivalu vedeckých filmov či galavečera Cena za vedu a techniku.

 

Viac informácií nájdete na stránke http://www.tyzdenvedy.sk/