/** */

SpVRI – Přeshraniční soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“ již zná své vítěze

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně vyhlásila počátkem února 2015 společně se svými projektovými partnery v projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace zajímavou soutěž pro studenty a mladé výzkumníky. Soutěž byla cíleně zaměřena na návrh a poté vývoj technických subsystémů výzkumné stratosférické platformy a experimentálního vědeckého vybavení. Počátkem dubna 2015 porota soutěže definitivně potvrdila její vítěze.

/** */

Soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje společně se svými partnery v projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace soutěž pro studenty a mladé výzkumníky. Soutěž je zaměřena na vývoj technických subsystémů výzkumné stratosférické platformy a jeho experimentálního vědeckého vybavení. Soutěž je realizována v rámci spolupracující a kooperující sítě orientované na vybudování a využívání stratosférické a pozemní výzkumné a vzdělávací infrastruktury STRATO–NANOBIOLAB.

/** */

Vzdělávací akce projektu SpVRI úspěšně probíhají

Jedna z důležitých aktivit projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace je zaměřena na vzdělávání zejména studentů a dalších zájemců z obou stran hranice. Jedná se o jednotlivé přednášky i semináře věnované vybraným problémům astrobiologie a základům biologie. Znalosti základní souvislostí a možností jsou důležité pro přípravu dalších experimentů, ale i přístrojového vybavení pro experimenty.
Přednášky se ve většině případů konají přímo v budově žadatele, v areálu Mendelovy univerzity v Laboratoři metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie.

/** */

SpVRI – Pro rozvoj inovací a výzkumu – smlouva o spolupráci podepsána

Cílem projektu přeshraniční spolupráce s názvem Společně pro výzkum, rozvoj a inovace je snaha o podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Pro plnění těchto cílů podepsali Mendelova univerzita (Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty), Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. smlouvu o spolupráci.