Slovenské osobnosti chvália vstup SR do ESA

Odborníci sú nadšení. Viacere osobnosti z oblasti výskumu vesmíru a kozmických technologií nešetria slovami nadšenia a veľkých očakávaní. Prečítajte si reakcie našich vedcov, podnikateľov či politikov.

balazJán Baláž, kozmický inžinier, ÚEF SAV: Ústav experimentálnej fyziky SAV sa už dlhoročne podieľa na misiách viacerých kozmických agentúr, včítane ESA, kde sme prispeli k príprave aj tých najprestížnejších misií ako je Rosetta, BepiColombo či Double Star. Vzhľadom na absenciu členstva našej krajiny v ESA sme však robili iba subdodávateľov našim zahraničným partnerom, ktorí sú riadnymi členmi ESA. Členstvo Slovenska v ESA je však garanciou, že naše výskumné aj priemyselné inštitúcie sa budú môcť podieľať na vesmírnych misiách ESA „pod slovenskou vlajkou“, teda plnohodnotne reprezentovať našu krajinu v prestížnom, technologicky veľmi vyspelom „elitnom klube“.“

chlebo2Jaroslav Chlebo, veľvyslanec SR v Holandsku: „Veľmi sa teším,  že sa darí postupne realizovať kroky k dosiahnutiu plného členstva SR v ESA. Zapojenie SR do programov ESA bude nielen potvrdením vysokej úrovne kozmického výskumu u nás, ale zároveň poskytne veľmi dobrú bázu pre zavádzanie najmodernejších technológií vo sfére priemyslu. Bude to naviac priamy a veľmi efektívny spôsob podpory štátu pre inovačné aktivity a zavádzanie sofistikovaných technológií u nás,  čo sú ciele, o dôležitosti ktorých netreba pochybovať.“

 

vasecka2Richard Vašečka, poslanec NR SR za OĽANO: Tento krok oceňujem, nakoľko vstup do ESA predstavuje pre Slovensko jedinečnú príležitosť pre rozvoj vedy a výskumu, ako aj pre naše technologické firmy, ktoré tak dostanú možnosť zapojiť sa do vývoja vysokokvalifikovaných výrobkov a inovácií. Na svoje si však prídu aj stredné a vysoké školy, nakoľko ESA disponuje prepracovaným vzdelávacím programom. Teším sa na to a verím, že Slovensku to veľmi prospeje.

 

vaclavikMichal Václavík, Česká kosmická kancelář: „Vstup Slovenska do přípravného období na plné členství v ESA je krokem, který významně rozšíří příležitosti pro zapojení slovenských pracovišť do kosmických projektů ESA. Otevírá také nové možnosti široké mezinárodní spolupráce se všemi členskými státy ESA a také s Českou republikou, která je členem ESA již od roku 2008. Kvalitní účast v programu PECS je školou pro slovenská pracoviště, kdy se seznámí s pravidly fungování projektů řešených pod ESA, získají kontakty, zkušenosti a přiblíží se znalostně i kvalitativně ostatním členským státům ESA.“

dado Milan Dado, dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej unvierzity:  „Významná časť slovenskej vedeckej komunity, firiem a inštitúcií z najrôznejších oblastí vysokých technológií sa dlhé roky snaží o to, aby sa Slovenská republika stala členom Európskej vesmírnej agentúry. Pristúpenie SR do ESA má pre rozvoj vedy, vzdelávania a priemyslu na Slovensku obrovský význam, lebo dáva šancu zúčastňovať sa na vysoko sofistikovaných riešeniach pre najrôznejšie oblasti od vied o vesmíre a zemi na strane jednej až po inovácie v technike a technológiách cez rôzne integrované riešenia na strane druhej. Osobne verím, že to prispeje k akcelerácii slovenskej vedy a výskumu aj z hľadiska jej medzinárodného uznania a členstvo v ESA bude mať aj veľký ekonomický význam pre Slovensko.“

adamcikFrantišek Adamčík, dekan Leteckej fakulty TUKE: „Členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre bude pre našu krajinu veľmi prínosné. Zaradenie do prístupového programu PECS a neskôr samotné členstvo prinesie pre našich študentov, vedcov a špecialistov jedinečné možnosti a plnohodnotný prístup k svetovým top technológiám a zariadeniam. Týmto sa budeme môcť nielen zviditeľniť na poli vedy a techniky, ale dostaneme aj jedinečnú možnosť prispieť našimi kvalitnými kapacitami k svetovým projektom.“

tothJuraj Tóth, astronóm, Univerzita Komenského: „ESA je (po americkej NASA – pozn. SOSA) v súčasnosti číslo 2 v planetárnom výskume, čo inšpiruje šikovných mladých ľudí venovať sa vede a technike s perspektívou nášho podielu na výskume krajín ESA. Odliv šikovných ľudí mimo Európu sa môže čiastočne zastaviť našou aktivitou v ESA, študijnými pobytmi, získavaním skúseností na pracoviskách ESA a po návrate domov zapojením sa do spoločných projektov. Naše aktívne členstvo v ESA je zárukou najlepších vedeckých aj aplikovaných projektov, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu a potenciál inšpirovať.“

mesterVladimír Mešter, riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom: Vstupom Slovenskej republiky do Európskej kozmickej agentúry, sa pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež otvárajú nové priestory pre kreativitu a rozvoj ich osobnosti. Pre organizácie s poslaním vzdelávať a popularizovať kozmonautiku, prírodné a technické vedy sa vytvárajú nové podmienky pre zapájanie sa do projektov ktorých hlavným garantom je ESA, a ktoré sa stanú inovačným priestorom pre rozvoj vzdelávacích inštitúcii.“

 

macusPeter Mačuš, konateľ CEIT Technical Innovation s.r.o.: „Spoločnosť CEIT Technical Innovation, s.r.o. víta rozhodnutie vlády SR zaradiť Slovenskú republiku medzi krajiny spolupracujúce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Pre našu spoločnosť to znamená otvorenie nových príležitostí pre uplatnenie nášho výskumného potenciálu a technológií v náročnejších projektoch celosvetového významu, ktoré ESA zastrešuje. Predtým sme nemali možnosť zúčastňovať sa medzinárodných kozmických konzorcií ESA, ktoré realizujú projekty ako napríklad európsky navigačný systém Galileo. To sa týmto dňom zmení.“

rafajMichal Rafaj, konateľ RMC s.r.o.: „Firma RMC s.r.o. víta vstup Slovenska do ESA. Toto uľahčí vstup komerčných výskumných kapacít Slovenska do európskeho vesmírneho výskumu bez potreby sprostredkovateľov.“

 

 

gyorgyFrantišek György, riaditeľ Q-PRODUCTS a.s.: „Som presvedčený, že technologicky a vedomostne nijako nezaostávame za našimi kolegami z okolitých krajín. Mať možnosť priamo participovať na projektoch ESA je pre technologickú firmu ako je tá naša dôležité nie len z pohľadu ekonomického, ale aj z pohľadu obrovskej prestíže.“

 

hrabovecMichal Hrabovec, prezident ANASOFT APR s.r.o.:  Tešíme sa, že slovenská vláda sa rozhodla pre tento progresívny krok. Sme spoločnosť, ktorá je známa svojou inovatívnosťou a v rámci vesmírneho výskumu je mnoho oblastí, ktoré sú pre nás zaujímavé. Naši odborníci majú už pripravených niekoľko „vesmírnych tém“, ktoré budeme môcť teraz ďalej rozvíjať a prispievať tak k tomu, aby Slovensko bolo aktívnym členom ESA.“

 

kapusJakub Kapuš, predseda SOSA: Neskrývame veľkú radosť, že sa Slovensko konečne pridáva medzi krajiny, ktoré pochopili, že výskum vesmíru nie je luxusom pre bohaté štáty, ale naopak zdrojom vedomostného, technologického a v konečnom dôsledku aj ekonomického rastu. O to sme sa od začiatku v našom združení snažili. Kozmické technológie dnes totiž doslova „nosíme vo vrecku“ – od satelitnej navigácie GPS v telefónoch, až po teflónové panvice v našich kuchyniach. Som presvedčený, že vesmír nám má toho ešte veľa čo ponúknuť, a teším sa, že Slovensko bude konečne pri tom.“