Slovensko štartuje do vesmíru

Dlho očakávaný moment sa stal pravdou! Vláda dnes schválila zmluvu medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci na kozmických projektoch. Slovenským firmám, vedeckým ústavom a študentom sa tak otvárajú nové možnosti v oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií. Mnohí z nich nešetria slovami nadšenia a veľkých očakávaní.

Dochádza tak k zásadnému pokroku v jednom z hlavných cieľov SOSA – integrácia SR do ESA. Pre splnenie tohto cieľa je však potrebné ešte veľa vykonať. Čo nás to bude stáť, a čo všetko nás čaká v nasledovných rokoch, Vám preto prinášame v nasledovnom článku.

infografika

Kedy sa staneme plnoprávnym členom ESA?

Pred tým, než sa nejaká krajina stane plnoprávnym členom, musí prejsť 5-ročným prípravným obdobím zvaným PECS (Plan for European Cooperating States), počas ktorého sa krajina učí fungovať v novom prostredí európskeho kozmického programu, oboznamuje sa s aktuálnymi plánmi výskumu vesmíru, spoznáva hlavných hráčov, centrálne inštitúcie a priemyselných dodávateľov, implementuje prvé kozmické projekty pod taktovkou ESA a v konečnom dôsledku formuje a skvalitňuje svoje domáce vesmírne kapacity. Po absolvovaní tohto 5-ročného plánu PECS môže požiadať o plné členstvo v Agentúre, čo bude aktuálne v rokoch 2019-2020.

Vláda schválila zmluvu s ESA. Aký je ďalší postup?

Zmluvu najprv podpíše člen vlády SR (s najväčšou pravdepodobnosťou minister školstva) a predstaviteľ ESA. Aby zmluva vstúpila do platnosti, musí ju ešte ratifikovať parlament a následne aj prezident SR, keďže sa jedná o medzinárodnú, tzv. „prednostnú prezidentskú zmluvu„. Dovtedy sformuluje ESA a Slovensko konkrétny zoznam projektov, tzv. „Chartu PECS“, na ktorých sa má u nás počas nasledovných rokoch pracovať. Následným podpisom tejto Charty ministrom školstva a predstaviteľom ESA, sa začnú na Slovensku vykonávať uvedené kozmické projekty.

Aké kozmické projekty sa budú na Slovensku robiť?

Návrhy projektov zašlú do ESA slovenské výskumné ústavy a firmy, hodnotiť ich bude expertná komisia ESA. Predbežný audit vesmírnych kapacít SR z mája tohto roku však poukázal na potenciál v oblastiach tzv. Vesmírneho počasia, spracovania družicových dát, GNSS a ďalších.

Čo nás to bude stáť?

Vláda sa zaviazala vyčleniť spolu 7,25 milióna Eur na obdobie 5 rokov (2015 – 2019), teda v priemere 1,45 milióna Eur ročne. Tento vklad bude z drvivej väčšiny (okrem istých režijných nákladov ESA) použitý na financovanie slovenských projektov v rámci PECS.

Som študent / firma / výskumný ústav. Ako sa môžem zapojiť?

Najlepšie bude, ak sa nám ozvete, a zaradíme Vás do našej databázy záujemcov o spoluprácu na kozmických projektoch ESA. Následne Vás budeme informovať o možných príležitostiach, výzvach, školiacich dňoch a podobne. A určite si prečítajte náš článok „Spolupráca s ESA„, kde sme túto tému spracovali podrobnejšie.

Ďalšie zdroje:.