Vzdělávací akce projektu SpVRI úspěšně probíhají

Jedna z důležitých aktivit projektu Společně pro výzkum, rozvoj a inovace je zaměřena na vzdělávání zejména studentů a dalších zájemců z obou stran hranice. Jedná se o jednotlivé přednášky i semináře věnované vybraným problémům astrobiologie a základům biologie. Znalosti základní souvislostí a možností jsou důležité pro přípravu dalších experimentů, ale i přístrojového vybavení pro experimenty. Přednášky se ve většině případů konají přímo v budově žadatele, v areálu Mendelovy univerzity v Brne v Laboratoři metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie.

Hlavním lektorem většiny vzdělávacích programů prof. René Kizek je také vedoucí celého projektu, a tak je možné naplánovat jednotlivá témata tak, aby na sebe sice logicky navazovala a rozšiřovala poznatky, ale zároveň je možné navštívit nezávisle jednu či více akcí z nabídky projektu a seznámit se hlouběji s jedním z vybraných témat.

Témata jsou opravdu zajímavá. Od vysvětlení základních principů a historie poznávání DNA a RNA jako podstaty světa molekul života. Známá deoxyribonukleová kyselina (DNA z anglického deoxyribonucleic acid) je nositelkou genetické informace prakticky u všech organismů s výjimkou vybraných představitelů nebuněčného života, u nichž tuto roli převzala RNA (např. RNA viry). DNA v sobě nese informaci o organismu na všech úrovních, jeho struktuře, předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.

Další z přednášek se názvem Peptidy, bílkoviny a enzymy se bude zabývat proteiny, tedy sloučeninami, které známe pod laickým označením bílkoviny. Tyto látky jsou biopolymery, tedy vysokomolekulární přírodní látky složené z tzv. aminokyselin. Bílkoviny jsou podstatou všech živých organismů. Dále se na přednášce dozvíte, jaký je rozdíl mezi peptidem a bílkovinou, co je to sekvence a s kolika aminokyselinami se můžeme ve struktuře bílkovin setkat

Již trochu náročnější akcí bude přednáška zaměřená na Nejdůležitější biochemické cykly života. Bude pojednávat o hlavních biochemických pochodech – cyklech (například tzv. Krebsův cyklus), které živé organismy pro svou existenci nezbytně potřebují. Jedná se o chemické cykly metabolických drah při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.  Mnohé z cyklů hrají klíčovou roli i v mnoha dalších metabolických dějích

Na další měsíce – březen až květen – připravujeme řadu dalších zajímavých přednášek a vzdělávacích akcí. Například se budeme snažit dát odpovědi na to, proč je život založený na kyslíku nebo zda fotosyntéza probíhá jen u rostlin

Projekt Společně pro výzkum, rozvoj a inovace (SpVRI)  je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu mikroprojektů (Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013) a jeho cílem je zejména vytvoření a rozvoj přeshraniční spolupracující a kooperující sítě pro stratosférickou a pozemní výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu.

Přehled pozvánek na připravované akce najdete na stránce projektu v sekci „Podujatia“.