Príďte do Žiliny na Space Show

V piatok 15.mája v popoludnajších hodinách sa v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline uskutoční tzv. „SpaceShow“ – výstava spojená s popularizačnými prednáškami o spoločnom projekte „STRATONANOBIOLAB“. Projekt je v spolupráci medzi SOSA, Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí a Mendelovou univerzitou v Brne orientovaný na vývoj stratosferickej platformy určenej na výskum horných vrstiev atmosféry a na biologické experimenty v tomto prostredí.

Program podujatia:

14:50 – 15:00 Otvorenie akcie pre verejnosťJakub Kapuš
15:00 – 15:15 Predstavenie projektu – „Společně pro rozvoj a inovace“, Libor Lenža
15:15 – 15:30 Kozmický výskum na Slovensku, Jakub Kapuš
15:30 – 18:00 Kozmické hrátky (model družice, skafander) a pozorovánie Slnka (v prípade dobrého počasia), Jakub Kapuš, Michal Vojsovic, Libor Lenža

Oceníme, ak nám svoju účasť oznámite aj na adrese michal.vojsovic@sosa.sk

Oficiálna pozvánka (pdf).