Pozvánka na NASA Space Apps Challenge 2017

Tento rok máte opäť šancu pomôcť NASA. Jej rozpočet bol zasa raz znížený a tak potrebujú každú pomoc. Neváhajte sa zapojiť medzi viac ako 15000 riešiteľov súťažiacich zároveň na viac ako 160-tich lokáciách na celom svete. Môžete sa zapojiť aj virtuálne, ale keď prídete, napríklad do Viedne, budete mať prístup k lokálnemu kolu (a teda aj viac možností vyhrať reálne ceny ako napríklad lístky na Pioneers festival)

 

 

Účelom je v priebehu 48 hodín nájsť komplexné riešenia a tým pomôcť NASA. Globálny víťazi budú môcť prezentovať prototypy, postupne pred NASA, SpaceX, Google, atď. Už lokálne výhry sú úžasné, tento rok je to možnosť užiť si vo vertikálnom veternom tuneli. Zadarmo strávite dva dni v moderných priestoroch, s ľuďmi z rôznych odvetví (nielen inžinieri a programátori), vrátane mentorov z rôznych sfér. Takže príďťe do Viedne alebo vám blízkeho miesta, alebo sa zúčastnite aspoň virtuálne.

NASA potrebuje práve vás.
 
Viac na: https://2017.spaceappschallenge.org a http://nasaspaceappsvienna.space/