Nevzdávame to ani v roku 2018, podporte nás!

PER ASPERA AD ASTRA

… a v duchu tohto hesla nám teda začiatok roka 2018 priniesol na ceste ku hviezdam ďalšiu prekážku. Pre tento kalendárny rok sa nám pre Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity (SOSA) nepodarilo získať žiadne finančné prostriedky na prevádzku družice skCUBE a pozemných staníc. Keďže fungujeme ako občianske združenie, sú naše aktivity viazané najmä na pomoc dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať nám svoj čas, či financie. A v tejto nepríjemnej situácií to platí 100násobne 🙂

Už od nášho vzniku v roku 2009 je vytúženým cieľom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Darí sa nám to aj technologickým projektom družice skCUBE, ktorá sa zapísala do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre. Momentále ale hrozí, že bude unikátna aj v tom, že to je jediná družica na svete, ktorá je síce funkčná, ale na jej prevádzku nie sú prostriedky.

Prostredníctvom realizácie spočiatku odvážnych myšlienok, rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých, sa snažíme ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.  A Vaše 2% nám môžu pomôcť pokračovať a zlepšovať sa na našej ceste.

MÁ TO ZMYSEL..

V SOSA veríme, že vzbudiť záujem o vedu a techniku v mladých ľuďoch je nesmierne dôležité pre rozvoj našej krajiny. Tešíme sa z každého nového člena, v minulom roku nám ich pribudlo presne 25. Snažíme sa, aby ich členstvo u nás nebolo len „papierové“, ale aby sme im poskytli zázemie a podporu pri plnení ich odvážnych vízií. Požiadali sme ich o pár viet o tom, čo im naša organizácia priniesla:

Rebeca, 14 rokov:
„Vďaka SOSA som sa naučila dosť vecí ohľadne rádioamatérstva a spoznala úžasných ľudí. Tiež som zistila, aké je zložité ísť si za svojimi snami a ešte viac ma to povzbudilo nevzdávať sa. Nech si hocikto vraví čo chce, oni sa nevzdali. Keby mám vymenovať, čo všetko ma naučili a v čom všetkom mi zmenili život, bolo by to asi na dve strany. Som rada, že som ich spoznala a som súčasťou tímu.“

Robo, 21 rokov:
„Členstvo v SOSA mi okrem nových kamarátov a známych prinieslo šancu realizovať moje projekty v ich priestoroch, použiť zariadenia, náradie, konzultovať s odborne zdatnejšími ľuďmi. Moje projekty som mohol prezentovať na verejnosti, zúčastňoval som sa mnohých popularizačných akcií. Získal som motiváciu angažovať sa v odborných záležitostiach aj mimo štúdia a v neposlednom rade, SOSA mi pomohla s veľmi zaujímavou témou mojej bakalárskej práce.“

Katka, 21 rokov:
„SOSA mi dala niečo, čo sa len tak ľahko vyčísliť nedá. Dala mi útočisko, miesto na realizáciu a príležitosti, o ktorých som mohla len snívať. Za jeden krátky rok mi ukázala, čo chcem v živote robiť a čo má naozaj zmysel. Bohužial, nie každý vidí potenciál tejto organizácie a čo študentom ponúka, takže to nevedia ani oceniť. Preto prosím o vaše 2% z daní. Podporíte sny a ambície mladých študentov, no aj tých, ktorí veria, že veda na Slovensku neumrela a má stále šancu.“

NA ČO SME POUŽILI 2 % Z DANE V ROKU 2017?

V roku 2017 sme Vaše príspevky využili hlavne pri realizácií technických projektov, najmä na finalizáciu projektu a odovzdanie prvej slovenskej družice skCUBE, ktorá do vesmíru poputovala 23. júna 2017 (fotografie zo štartu si môžete pozrieť tu). Taktiež sme finančné prostriedky použili na spomínané popularizačné aktivity v podobe seminárov, workshopov, alebo medzinárodnej súťaže Expedícia Mars, ktorá patrí k našim nosným vzdelávacím projektom. Počas roku 2017 sme odprezentovali viac ako 100 prednášok pre odbornú aj laickú verejnosť.

PREČO POUKÁZAŤ DAŇ PRÁVE SOSA?

Našou najväčšou prioritou je v momentálnej situácií samozrejme družica skCUBE. Keďže satelit funguje a každý deň nám posiela veľké množstvo dát, je potrebné ich prijímať a spracúvať. Na prevádzku pozemných staníc sú ale potrebné financie, ktoré by pokryli náklady na základnú údržbu, energie, internet a pod. Tiež plánujeme pokročiť vo vývoji suborbitálneho raketového nosiča Ardea a hľadáme financie na prenájom hangáru, aby náš hlavný raketový konštruktér – Csaba Boros, mal kde na svojom sne naďalej pracovať. V neposlednej rade SOSA spustila na FEI STU v Bratislave a LF TUKE v Košiciach projekt kozmických inkubátorov, kde odovzdávame naše skúsenosti a zapájame študentov, ale aj širokú verejnosť do rôznych bežiacich i budúcich kozmických projektov. Aby sme mohli efektívne pracovať, priestory v Bratislave aj v Košiciach si vyžadujú dovybavenie v podobe meracej techniky a súčiastok.  Spoločne so zahraničnými pracoviskami a univerzitami plánujeme rozvíjať spoločné projekty v podobe ďalších cubesat misií.

AKO NÁS PODPORIŤ?

Veríme, že Vás naša práca zaujala a podporíte nás. Tu je malý návod 🙂

  1. Bežní zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie dokumentu „Potvrdenie o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť formulár „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a najneskôr do konca marca oba dokumenty („Potvrdenie o zaplatení dane“, „Vyhlásenie o poukázaní dane“) odoslať daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, to majú trošku komplikovanejšie. Návod aj s potrebnými tlačivami nájdete na tomto linku.

Údaje našej organizácie sú nasledovné:

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 421 784 01
Sídlo: Ilkovičova 3, Bratislava 812 19
Bankové spojenie: SK37 8330 0000 0­029 0007 1671
Kontakt: info@sosa.sk

Dobrovoľníci, ktorí s nami v roku 2017 spolupracovali, môžu dokonca poukázať až 3% z dane. Potrebujete na to len potvrdenie, ktoré vám  radi vystavíme.

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate meniť sny na skutočnosť!

Fotka Kataríny Kvakvy Molnárovej.