Pozvánka: Konferencia a workshop „Společně pro podporu vzdělávání a využívání nových technologií“


Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Vás srdečne pozývajú na otvorené diskusné stretnutie a workshop v rámci projektu „SPOLEČNĚ PRO podporu vzdělávání a využívání nových technologií„.


Stretnutie sa koná dňa 6. 9. 2019 od 10:00 do 17:00 v konferenčných priestoroch Hotela Magnus****, Považská ulica 1706/35, Trenčín.


PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ?

Stretnutie je zamerané na predstavenie niektorých smerov rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti stratosferických letov a novopoužívaných technológií a vývoja nových experimentálnych zariadení.  Ďalej bude venované predstaveniu priebehu prípravy, vývoja a realizácie experimentálnych zariadení pre meranie a pokusy v stratosfére.

Udalosť je určená všetkým záujemcom o danou problematiku z vyšších ročníkov stredných škôl, škôl vysokých, ale tiež záujemcom o spoluprácu a aktívnym technikom, členom projektového tímu s ohľadom na postupy a riešenia problémov pri príprave a realizácii stratosferických letov a využitia nových technológií pri vývoji.

Pripravujeme taktiež diskusie o využití týchto cezhraničných aktivít pre vzdelávanie, motiváciu mladých ľudí a propagáciu efektívnej spolupráce.

V rámci akcie bude k dispozícii drobné občerstvenie.

REGISTRÁCIA

Záujemcov o účasť prosíme o registráciu na e-mail: libor.lenza@astrovm.cz najneskôr do 4. 9. 2019.
Postačí uviesť meno a priezvisko, organizáciu (školu) a čas predpokladaného príchodu.

USPORIADATELIA

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928 (případně mobil +420 777 696 694)

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, o.z., Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava-Karlova Ves
Telefon: +421 944 491 119

PROGRAM

10:00 – 10:15 Úvodné slovo organizátorov – Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
10:15 – 11:00 Nové technologie v procesu přípravy technických projektů a vzdělávání – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
11:00 – 11:45 Ako pripravujeme projekty pre stratosféru a vesmír – Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
11:45 – 12:45 Nové detekční techniky a reakce využívající UV záření – Lukáš Nejdl, Mendelova univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie a CEITEC, VUT Brno
12:45 – 13:30 Přestávka a drobné občerstvení
13:30 – 13:30 CRISPR – může změnit svět? – jeho možnosti a význam pro výzkum a technologie – Dalibor Húska, Mendelova univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie, Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin
13:30 – 14:20 3D tisk v praxi – Jan Zítka, Mendelova univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie
14:30 – 15:00 Nové technologie – využití ve výuce a výuka principů – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
15:00 – 17:00 Diskuse k rozvoji stratosférických letů a jejich využití ve vzdělávání – moderovaná diskuse


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Záujemcovia o účasť, prosím, registrujte sa na uvedenom e-maily, počet účastníkov akcie je obmedzený.

Akcia sa koná v Hoteli Magnus****, Považská ulica 1706/35, Trenčín, www.hotelmagnus.sk . Parkovanie je možné na hotelovom parkovisku v cene 1,00€/hod, prípadne v okolí.