Galileo Masters a Copernicus Masters 2020 – Európske vesmírne súťaže hľadajú záujemcov

Aj v roku 2020 prichádzajú prestížne súťaže Galileo Masters a Copernicus Masters, kde majú aj slovenské tímy možnosť vyhrať hodnotné ceny v podobe peňažnej odmeny či mentoringu.

Galileo Masters

Galileo Masters je európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo začala svoj už v poradí 17. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v rôznych výzvach o celkovej hodnote 1 milión EUR.

Technológie družicovej navigácie sa stávajú nenahraditeľné v rýchlo nastupujúcich odvetviach ako je multimodálna logistika, internet vecí (IoT), komunikácia stroj – stroj , drony a iné bezpilotné prostriedky či inteligentné mestá. Autori najinovatívnejších a najprepracovanejších ideí tak dostávajú príležitosť ich s pomocou partnerov súťaže transformovať v kvalitné produkty pripravené na uvedenie na trh. Okrem finančnej odmeny víťazi získajú možnosť využiť technické, podnikateľské a právne poradenstvo pre realizáciu svojich business plánov a využiť sieť európskych inkubátorov. V tomto roku sa do súťaže, podobne ako aj minulý rok, zapojila Európska komisia a množstvo iných významných partnerov.

Základnou podmienkou pre prihlásenie do súťaže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicovej navigácie s dôrazom na európsky systém Galileo. Prihlásiť sa môžu začínajúce aj zavedené súkromné firmy, zapálení jednotlivci, študenti či čerství absolventi vysokých škôl. Ďalej výskumné tímy a podobne. Návrh sa môže nachádzať vo fáze nápadu, rozvinutého systémového riešenia či prototypu v ľubovolnej fáze vývoja.

Návrhy budú hodnotené odbornou porotou podľa rady kritérií, pričom medzi najvýznamnejšie patrí vzťah k družicovej navigácii, technická uskutočniteľnosť, potenciál k uplatneniu na trhu a ošetrenie právnych aspektov a rizík.

Každý návrh najprv prechádza vyhodnotením v regionálnom kole, ktoré si navrhujúci zvolia podľa vlastného výberu. Jednotliví víťazi regionálnych kôl postupujú do finále súťaže, kde bude jeho víťaz predstavený na slávnostnom galavečeri. Okrem hlavnej výhry sa každý návrh môže uchádzať o jednu špeciálnu cenu, ktorú udeľujú sponzori súťaže, a medzi nimi je aj zvláštna cena pre návrhy univerzitných tímov (The University Challenge) a ocenenie pre najlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

Najbližšia regionálna cena o ktorú sa môžu aj slovenskí súťažiaci uchádzať organizuje Česká republika. Práve prebieha regionálne kolo súťaže, ktorého víťazi získajú možnosť využiť ponuku služieb Agentúry pre rozvoj podnikania a investícií – CzechInvest v celkovej hodnote až 4000 EUR. Podrobný popis ponúkaných služieb nájdete v dokumente na tomto odkaze, prihlásiť sa je možné na tomto odkaze.

Copernicus Masters

Paralelne s Galileo Masters sa koná aj rovnocenná súťaž Copernicus Masters, zameraná na pozorovanie Zeme z obežnej dráhy. Súťažiace tímy môžu svoje projekty prihlásiť do deviatich výziev, ktoré podali významní partneri súťaže ako napríklad Európska vesmírna agentúra, Európska komisia, či súkromné firmy ako Planet alebo Airbus spolu so sobloo.

Minulé úspechy

V tejto súťaži sa minulý ročník podarilo zvíťaziť aj slovenskému tímu z firmy insar.sk s.r.o. s projektom remotIO-X, ktorý je zameraný na pozorovanie milimetrových zmien v stavbách a iných rozsiahlych umelých objektov z vesmíru. V súťaži Galileo Masters sa v minulom ročníku podarilo umiestniť firme Spacemanic s projektom pozičného snímača pre CubeSaty.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) ponúka záujemcom o zaslanie súťažného nápadu konzultáciu, technické poradenstvo a zázemie pre realizáciu. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Jakuba Kapuša, emailový kontakt: jakub.kapus (zavináč) sosa.sk alebo píšte na email info (zavináč) sosa.sk .

Kde sa prihlásiť

V prípade oboch súťaží môžete Vaše nápady prihlasovať a priebežne ukladať v databázach súťaží do 30. júna 2020 na webových stránkach:

https://galileo-masters.eu/apply/

https://copernicus-masters.com/apply/

Zdroje: